Omdat ik weet dat ik niet mijn eigen heer ben, breng ik mijn hart als een offer aan de Here
Calvijn

Datum:
Schriftgedeelte:
Prediker 11:1-11:6
Serie:
Spreker:
Hits:
1838
Toelichting:
De geluidskwaliteit van het cassettebandje was zeer slecht, de tikken zijn er zoveel mogelijk uitgehaald, maar de kwaliteit laat te wensen over.

1) Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen.
2) Geef een deel aan zeven, ja, ook aan acht; want gij weet niet, wat kwaad op de aarde wezen zal.
3) Als de wolken vol geworden zijn, zo storten zij plasregen uit op de aarde; en als de boom naar het zuiden, of als hij naar het noorden valt, in de plaats, waar de boom valt, daar zal hij wezen.
4) Wie op den wind acht geeft, die zal niet zaaien, en wie op de wolken ziet, die zal niet maaien.
5) Gelijk gij niet weet, welke de weg des winds zij, [of] hoedanig de beenderen zijn in den buik van een zwangere [vrouw], alzo weet gij het werk Gods niet, Die het alles maakt.
6) Zaai uw zaad in den morgenstond, en trek uw hand des avonds niet af; want gij weet niet, wat recht wezen zal, of dit of dat, of dat die beide te zamen goed zijn zullen.
Loading Player...

Deel deze pagina via

Even een vraag

Fake nieuws:

Volg ons via twitter @egkaleo

Agenda

  • 17 12 2017
    samenkomst met Frans Voskamp 10:00 tot 11:30

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Psalmen 103:2-2
Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden;