yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a GIFT, that's why they call it the present
 • 24 03
  Bijbelstudiedag met Hoite Slagter - thema "Een inleiding op het boek Daniël" 10:00 tot 14:30
 • 25 03
  samenkomst met Sebastiaan de Graaf 10:00 tot 11:30
 • 01 04
  samenkomst met Piet Stolk 10:00 tot 11:30
 • 08 04
  samenkomst met Frans Voskamp 10:00 tot 11:30
 • 24 03 - 08 04
 • 15 04 - 29 04
 • 06 05 - 20 05
 • 27 05 - 17 06
 • 24 06 - 15 07
 • 22 07 - 12 08
 • 19 08 - 19 08

Datum:
Schriftgedeelte:
1Korintiërs 15:12-15:22
Serie:
Spreker:
Hits:
2046
Toelichting:
12) Indien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is?
13) En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt.
14) En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof.
15) En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden.
16) Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt.
17) En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.
18) Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn.
19) Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.
20) Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, [en] is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.
21) Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.
22) Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.
Loading Player...

Deel deze pagina via

Volg ons via twitter @egkaleo

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Psalmen 18:2-2
Hij zeide dan: Ik zal U hartelijk liefhebben, HEERE, mijn Sterkte!