De plichten van het gewone leven op zich nemen kan ook een heldendaad zijn

Datum:
Schriftgedeelte:
Filippenzen 4:6-4:7; Spreuken 3:6-3:6
Serie:
Spreker:
Hits:
2104
Toelichting:
Filippenzen 4:6-7
6) Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
7) En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.

Spreuken 3:6
6) Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.
Loading Player...

Deel deze pagina via

Even een vraag

Fake nieuws:

Volg ons via twitter @egkaleo

Agenda

  • 17 12 2017
    samenkomst met Frans Voskamp 10:00 tot 11:30

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Romeinen 14:13-13
Laat ons dan elkander niet meer oordelen; maar oordeelt dit liever, namelijk, dat gij den broeder geen aanstoot of ergernis geeft.