Bewust onderwijzen we wat we weten, onbewust onderwijzen we wie we zijn
 • 18 02
  samenkomst met Hans van de Lagemaat 10:00 tot 11:30
 • 22 02
  Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: Studies uit het Lukas-evangelie 20:00 tot 21:30
 • 25 02
  samenkomst met Jaap Plomp 10:00 tot 11:30
 • 04 03
  samenkomst met Piet van der Lugt 10:00 tot 11:30
 • 18 02 - 04 03
 • 11 03 - 24 03
 • 25 03 - 15 04
 • 19 04 - 06 05
 • 13 05 - 27 05
 • 03 06 - 24 06
 • 01 07 - 01 07

Datum:
Schriftgedeelte:
Filippenzen 4:6-4:7; Spreuken 3:6-3:6
Serie:
Spreker:
Hits:
2217
Toelichting:
Filippenzen 4:6-7
6) Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
7) En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.

Spreuken 3:6
6) Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.
Loading Player...

Deel deze pagina via

Volg ons via twitter @egkaleo

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Spreuken 4:18-18
Maar het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot den vollen dag toe.