Als je niet durft te verdwalen, zul je nooit een nieuwe weg vinden

Datum:
Schriftgedeelte:
Genesis; Openbaring
Serie:
Spreker:
Hits:
584
Toelichting:
In dit gedeelte van de Bijbelstudiedag hebben we met elkaar nagedacht over de parallellen tussen Genesis en Openbaring.

De bespreking van de punten is in deze korte studie opgenomen.

GENESIS - OPENBARING 
bijlage 3 Companion Bible 
door E.W. Bullinger

 1.  Genesis, het boek van het begin.

 1.  Openbaring, het boek van het einde.

 2.  De Aarde geschapen (1:1).

 2.  De Aarde weg gedaan (21:1).

 3.  Satans opstand.

 3.  Satans laatste rebellie (20:3, 7-10).

 4.  Zon, maan en sterren voor het besturen van de Aarde (1:14-16).

 4.  Zon, maan en sterren verbonden met het oordeel over de Aarde (6:13; 8:12; 16:8).

 5.  De zon heerst over de dag (1:16).

 5.  Er is geen zon nodig (21:23).

 6.  De duisternis wordt nacht genoemd (1:5).

 6.  "er zal geen nacht meer zijn " (22:5).

 7.  De wateren worden zee genoemd (1:10).

 7. "en de zee was niet meer. " (21:1).

 8.  Een rivier om de Aarde te zegenen (2:10-14).

 8.  Een rivier voor de nieuwe Aarde (22:1, 2).

 9.  De mens naar Gods beeld (1:26).

 9.  De mensheid geleid door iemand naar Satans beeld (13).

10.  Intrede van de zonde (3).

10.  Ontwikkeling en einde van de zonde (21, 22).

11.  Vloek uitgesproken (3:14, 17).

11.  >"En niets vervloekts zal er meer zijn" (22:3).

12.  De dood doet zijn intrede (3:19).

12.  "en de dood zal niet meer zijn"(21:4).

13.  Cherubs worden voor het eerst in verband met mensen genoemd (3:24).

13.  Cherubs worden voor het laatst in verband met mensen genoemd (4:6).

14.  De mens uit Eden verdreven (3:24).

14.  De mens hersteld (22).

15.  De boom des levens bewaakt (3:24).

15.  De mens heeft recht op het gebladerte van de boom des levens (22:14).

16.  Verdriet en lijden doen hun intrede (3:17).

16.  Er is geen verdriet meer (21:4).

17.  De mens zoekt in religie, kunst en wetenschap zijn genoegen, en niet in God(4).

17.  De religie, luxe, kunst en wetenschap worden in hun volle glorie door God geoordeeld en vernietigd (18).

18.  Nimrod, een grote rebel en koning, en verborgen anti-God, de grondlegger van Babylon (10:8, 9).

18.  Het Beest, de grote rebel, een koning en een zichtbare anti-God, doet Babylon herleven (13-18).

19.  Een vloed van God vernietigt een boze generatie
(6-9).

19.  Een vloed van Satan om een verkozen generatie te vernietigen (12).

20.  De Boog, een teken van God;s verbond met de Aarde (9:13).

20.  De Boog, teken van Gods herinnering aan Zijn verbond met de Aarde (4:3; 10:1).

21.  Sodom en Egypte, de plaatsen van verderf en verleiding (13, 19).

21.  Sodom en Egypte opnieuw (geestelijk Jeruzalem vertegenwoordigend) (11:8).

22.  Een samenzwering tegen Abrahams volk overwonnen (14).

22.  Een samenzwering tegen Abrahams zaad overwonnen (12).

23.  Huwelijk van de eeerste Adam (2:18-23).

23.  Huwelijk van de laatste Adam (19).

24.  Een bruid voor Abrahams zoon(Izaäk) gezocht en gevonden (24).

24.  Een bruid gereed gemaakt en naar Abrahams Zoon gebracht (19:9). zie Matt. 1:1.

25.  Twee engelen handelen namens God ten behoeve van Zijn volk(19). 

25.  Twee getuigen handelen namens God ten behoeve van Zijn volk (11).

26.  Een beloofd zaad om de poorten van zijn vijanden te bezitten (22:17).

26.  Het beloofde zaad krijgt het in bezit (11:18).

27.  De heerschappij van de mens houdt op en die van Satan begint (3:24).

27.  Satans heerschappij beeindigd en die van de mens hersteld (22).

28.  De oude slang veroorzaakt zonde, lijden en dood (3:1).

28.  De oude slang 1000 jaar gebonden (20:1-3).

29.  Het lot van de oude slang uitgesproken (3:15).

29.  Het lot van de oude slang uitgevoerd (20:10).

30.  Zon, maan en sterren geassocieerd met Israel (37:9).

30.  Zon, maan en sterren opnieuw geassocieerd met Israel (12).Bijbelstudiedag Genesis tot Openbaring
Bijbelstudiedag van Genesis tot Openbaring
Loading Player...

Deel deze pagina via

Darwin

Darwin: een aanhanger van Johannes van Helmond?Johannes van Helmond leefde rond begin 1600 en schreef een recept voor het maken van muizen: als je oude lappen en graan in een vat stopt en wegzet op een zolder of in een schuur, dan zullen na verloop van tijd vanzelf muizen ontstaan. Het was een wetenschappelijk experiment en herhaalbaar met telkens hetzelfde resultaat. Ook vandaag de dag kan je hetzelfde experiment herhalen met nog steeds dezelfde resultaten.  Het was Louis Pasteur die drie eeuwen later, aan het einde van de 19e eeuw, aantoonde dat het spontaan ontstaan van muizen (en leven), onzin was... totdat de evolutietheorie de kop op stak, met haar bewering dat in een ver verleden spontaan leven ontstaan is uit een levensloze massa... Ik denk dat Darwin een aanhanger was van Johannes van Helmond ... ;) (overgenomen uit Bijbelvast onderwijs)                       

Even een vraag

Heb je vertrouwen in het nieuwe kabinet?

Volg ons via twitter @egkaleo

Agenda

  • 22 10 2017
    samenkomst met Frans Voskamp 10:00 tot 11:30

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Efeze 5:10-10
Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij.