Gebruik eerst je hoofd en dan pas je tong

De evangeliegemeente is organisator van Bijbelstudiedagen in Oud-Beijerland.

Deze dagen worden, in samenwerking met Stichting het Morgenrood, gehouden in ons gebouw "His Place" te Oud-Beijerland, je kunt de routebeschrijving op de site vinden.

De dagen vangen aan om 10:00 uur en eindigen om 14:30 uur. 

De indeling van de  dag is als volgt:

10:00 - 11:15 1e deel van de studie
11:15 - 11:30 pauze
11:30 - 12:30 2e deel van de studie
12:30 - 13:15 middagpauze; als u zelf uw lunchpakketje meeneemt, zorgen wij voor  drinken en een kopje soep
13:15 - 14:30 3e deel van de studie

Het is ook mogelijk om je in te schrijven voor een nieuwsbrief, zodat je op de hoogte gehouden wordt van de geplande dagen.

Kijk voor meer informatie over andere bijbelstudiedagen in het land op de site van Het Morgenrood.

Beschikbare mp3-bestanden.
Van de bijbelstudiedagen zijn mp3-bestanden beschikbaar. Je kan deze vinden onder preken en Bijbelstudies en dan series - bijbelstudiedagen, zie deze link.

Het voorlopige programma voor het seizoen 2017-2018

datum spreker onderwerp
07/10/2017 Peter Slagter  onderwerp wordt nog bekend gemaakt
13/01/2018 Sebastiaan de Graaf  Een inleiding op de Timotheusbrieven
24/03/2018 Hoite Slagter onderwerp wordt nog bekend gemaakt


Het programma voor het seizoen 2016-2017

datum spreker onderwerp
25/03/2017 Hoite Slagter De Drie-eenheid
Een moeilijk onderwerp! Het heeft in de kerkgeschiedenis al tot veel strijd geleid. We hopen in deze Bijbelstudiedag iets meer te ontdekken van Wie God is. Met vragen als: ‘Wat is Zijn Naam?’; ‘Hoe ziet Hij eruit?’ en ‘Als ik in de hemel kom, zie ik dan twee (of drie) Personen van de Godheid’. Het is goed om samen te bestuderen wat de Bijbel (Gods Eigen Woord!) ons leert over Wie Hij is. Daarbij is het belangrijk erachter te komen hoe bijvoorbeeld de Vader Zich tot de Zoon verhoudt.
Loading Player...

Loading Player...

Loading Player...

Bestanden:
Bijbelstudiedag: de Drie-eenheid, het wezen van God
(0 stemmen)
Het verslag van de Bijbelstudiedag van 25 maart 2017 gemaakt door Frans Voskamp.
Datum 2017-03-29 Bestandsgrootte 112.76 KB Download 20 Download
verzet naar 14/01/2017 Sebastiaan de Graaf Hoe verantwoorden we ons geloof
Wij leven in een tijd dat het christelijk geloof steeds meer onder druk komt te staan. Darwinisme en atheïsme gaan in toenemende mate samen op en moeten ons doen geloven dat alles vanzelf is ontstaan en dat Gods bestaan geen noodzakelijke voorwaarde is.
Wie in deze tijd nog in God gelooft, laat staan in de Bijbel, die loopt achter in zijn ontwikkeling en leeft in een soort sprookjeswereld, zo stelt men. 
Steeds meer mensen sluiten zich bij dit gedachtengoed aan. Zelfs binnen kerken en gemeenten is dit het geval. 
De vraag is hoe wij als gelovigen staande blijven tegenover dit zogenaamde wetenschappelijk onderbouwde denken. 
Hoe stellen wij ons op tegenover ongelovigen? Hoe gaan wij met hun argumenten om? Hoe leggen wij uit waar wij voor staan?
Kortom: Hoe verantwoorden wij ons geloof? Dat is waar wij tijdens deze Bijbelstudiedag stil bij willen staan..”
Studie 1
Loading Player...

Studie 2
Loading Player...

Studie 3
Loading Player...

Geloofsverantwoording - powerpoint
(0 stemmen)
De powerpoint van de Bijbelstudiedag "geloofsverantwoording" op 14/01/2017.
Datum 2017-01-14 Bestandsgrootte 5.63 MB Download 41 Download

Geloofsverantwoording - uitwerking van de studie
(0 stemmen)
De volledige uitwerking van de Bijbelstudiedag "geloofsverantwoording" op 14/01/2017.
Datum 2017-01-14 Bestandsgrootte 446.52 KB Download 53 Download
08/10/2016   Job Ekhart Van Genesis tot Openbaring, van het begin tot het 'einde'
God is een werk begonnen, ZIJN werk, Gods plan. In Genesis lezen we van dat begin. In Openbaring lezen we waar het op uit komt.
De schepping van hemelen en aarde – Uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
De roeping van Abraham, het begin van het volk Israël – Uiteindelijk een priestervolk, waardoor God tot alle mensen komt.
Het begin van de belofte van ‘Het Zaad’ – Uiteindelijk de Erfgenaam van alle dingen, waardig om het koningschap te ontvangen.
Het begin van Babel, de opstand tegen God – Uiteindelijk Babylon, dat ten onder gaat.
Genesis, het begin van Gods Woord – Openbaring, het zichtbaar worden van wat God  heeft uitgedacht.
De hele Bijbel spreekt  daarvan. Van begin tot eind.
Studie 1
Loading Player...

Studie 2
Loading Player...

Studie 3
Loading Player...

Seizoen 2015-2016:
datum spreker onderwerp
10/10/2015  Peter Slagter  "Leven en verwachten"
Kolossenzen 3:1-4 is het uitgangspunt voor deze studiedag. In een paar verzen geeft Paulus weer wat het leven met en in Christus inhoudt. De apostel spreekt over allerlei ‘dingen’ die boven zijn en op aarde. Welke dingen zijn dat? En wat behelst dat (verborgen) leven van de gelovige en de (toekomst)verwachting daaraan gekoppeld. Kortom, een bijzonder onderwerp met bijzondere woorden voor bijzondere mensen!
Beluister de studies:
Studie 1
Loading Player...

Studie 2
Loading Player...

Studie 3
Loading Player...
09/01/2016  Sebastiaan de Graaf  "Het dilemma van de scheppingsgeschiedenis"
Tijdens deze Bijbelstudiedag hebben wij het over de vraag hoe wij tegen de scheppingsgeschiedenis uit Genesis aan moeten kijken. Daarbij staan wij onder andere stil bij het dilemma of de schepping nu wel of niet in zes dagen tot stand gekomen is. Ook hebben wij aandacht voor het idee dat er reeds voor onze schepping een wereld bestaan heeft die door de val van satan zou zijn vergaan. Hoe steekhoudend is deze zogenaamde restitutietheorie? De centrale vraag die door dit alles heenloopt is: Wat wil God ons in de eerste hoofdstukken van Genesis vertellen? Daarbij kunnen wij één conclusie nu alvast trekken: Gods handelen is doorgaans niet te doorgronden. Wij kunnen slechts verwonderen.
Studie 1
Loading Player...

Studie 2
Loading Player...

Studie 3
Loading Player...

Studie 4
Loading Player...

Bijbelstudiedag het dilemma van de scheppingsgeschiedenis 1.0 HEET
(1 stem)
Het verslag van de Bijbelstudiedag van 9 januari 2015 van Sebastiaan de Graaf.
Datum 2016-01-12 Bestandsgrootte 123.93 KB Download 279 Download

Schema behorend bij de bijbelstudiedag het dilemma van de scheppingsgeschiedenis 1.0 HEET
(2 stemmen)
Het schema behorend bij de Bijbelstudiedag van 9 januari 2016 van Sebastiaan de Graaf.
Datum 2016-01-12 Bestandsgrootte 9.26 KB Download 208 Download
12/03/2016  Hoite Slagter De gebeden in Paulus' brieven
Aan de hand van dit thema willen we kijken in welke mate voor ons het gebed van belang is en hoe wij 'zouden moeten bidden'.
We beginnen met een algemene beschouwing over wat bidden is en spitsen dit toe op de (inhoud van) Paulus' gebeden in de late gemeentelijke brieven.
Studie 1
Loading Player...

Studie 2
Loading Player...

Studie 3
Loading Player...

Bijbelstudiedag oktober 2014
Bijbelstudiedag oktober 2014

Even een vraag

Hoe vaak heb jij de Bijbel in het geheel gelezen?

Deel deze pagina via

Volg ons via twitter @egkaleo

Agenda

  • 28 05 2017
    samenkomst met Ronald Lammers 10:00 to 11:30

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Psalmen 27:10-10
Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij aannemen.