donderdag 7 december 20:00 - 21:30 Het leven van David door Hoite Slagter
zondag 10 december 10:00 - 11:30 spreker Sebastiaan de Graaf
"Bekritiseer de Bijbel niet, maar laat de Bijbel jou bekritiseren - Richard Wurmbrand, grondlegger SDOK"

Dagboek informatie

(Leestijd: 1 minuut)
Meer over het DAGboek dagboek

DAG

boek

kort én krachtig! 

Inleiding

Elk dagstukje in dit dagboek begint met een Bijbeltekst waarin het woord 'dag' voorkomt. Daarvoor is een keuze gemaakt uit de bijna 2700 Bijbelteksten die het woord 'dag' bevatten. Je kunt zo in een jaar heel de Bijbel door. De dagstukjes zijn niet voorzien van een datum, maar enkel van een nummer. Zo kun je er op elk gewenst moment in het jaar mee starten, stoppen en weer doorgaan.

Auteur: Conny Wols-Leusink | 192 blz. | € 16,95 | 21 x 14,8 cm | paperback | gebonden

Ga naar de site van Everread om het dagboek te kopen

"Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt" (Ps. 1:1 en 2)