zondag 2 juni 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
zondag 9 juni 10:00 - 11:30 spreker Job Ekhart
  • Dag 147 "Zij vierden het Loofhuttenfeest volgens wat geschreven staat, namelijk een brandoffer van een dag op die dag in het juiste aantal, overeenkomstig de bepaling voor elke afzonderlijke dag" (Ezra 3:4). Kores, de koning van Perzië, laat door de Heere geleid het volk terug keren naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen. Ze herbouwen eerst als één man het altaar op het oude fundament en brengen volgens de wet van Mozes alle offers. Hoewel er verschrikking is van de volken...

    Lees de volledige dag

"God bestaat niet. Hij leeft!"

Bergen in de Bijbel

Sprekers:
Download
Een reeks studies over de typologische betekenis van bergen in de Bijbel door Peter Slagter in het seizoen 2014-2015.


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Bergen in de Bijbel - Armageddon Openbaring 16:12-16 donderdag, 16 april 2015
Bergen in de Bijbel - Golgotha Johannes 10:10 donderdag, 19 maart 2015
De verheerlijking op de berg - Mattheus Matteüs 17:1-13 donderdag, 19 februari 2015
Bergen in de Bijbel - de Olijfberg 2Samuel 15:12-13 donderdag, 22 januari 2015
Bergen in de Bijbel - de Karmel 1Koningen 18:21-40 donderdag, 27 november 2014
Bergen in de Bijbel - Sinai/Horeb Exodus 3:1-6 donderdag, 30 oktober 2014
Bergen in de Bijbel - Moria Genesis 22:1-19
2Kronieken 3:1
donderdag, 02 oktober 2014
Bergen in de Bijbel - inleiding Psalmen 22:1-24:10 donderdag, 04 september 2014