zondag 25 februari 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
  • Dag 56 "De ezelin zei tegen Bileam: Ben ik niet uw ezelin, waarop u gereden hebt sinds u mijn heer werd, tot op deze dag? Was ik ooit gewend u zo te behandelen? Hij zei: Nee!" (Num. 22:30). Balak huurt Bileam in om Israël te vervloeken. Maar Bileam kan alleen de woorden van God spreken en in plaats van vervloeking, zegent hij Israël tot drie keer toe. "Hij aanschouwt geen onrecht in Jakob; ook ziet Hij geen kwaad in Israël aan. De HEERE, zijn God, is met hem, en de jubelklank...

    Lees de volledige dag

"Het leven is een reis, geen eindbestemming - Job Pradhan - India"

Genesis, het boek van het begin

Sprekers:
Download
Genesis is het eerste boek van de Thora, het eerste deel van de Bijbel. Thora (meestal weergegeven met 'wet') betekent 'onderwijzing' en is afgeleid van een werkwoord dat onder meer 'fundament leggen' betekent.
De Thora is het fundament van de openbaring van God (de Bijbel) en Genesis is op zijn beurt weer de basis van de Thora.

In Genesis begint het allemaal. Veel dingen komen voor het eerst in dit Bijbelboek voor. De oorspronkelijke naam van dit Bijbelboek bevestigt dit: In den beginne of In beginsel.
Daarom is Genesis in grote mate bepalend voor de betekenis van woorden en begrippen die later in de Bijbel voorkomen.

De prachtige wijze waarop de grootse gebeurtenissen daarin beschreven zijn, brengen ons als lezers onder de indruk. Zeker op die plaatsen waar we bepaald worden bij schaduwbeelden van de Heere Jezus.


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Genesis - studie 09 Genesis 37:1-11 donderdag, 12 mei 2016
Genesis - studie 08 Genesis 36:1-43 donderdag, 14 april 2016
Genesis - studie 07 Genesis 25:12-20 donderdag, 17 maart 2016
Genesis - studie 06 Genesis 11:27-12:4 donderdag, 18 februari 2016
Genesis - studie 05 Genesis 10-11 donderdag, 21 januari 2016
Genesis - studie 04 Genesis 6 donderdag, 26 november 2015
Genesis - studie 03 Genesis 4-5 donderdag, 29 oktober 2015
Genesis - studie 02 Genesis donderdag, 01 oktober 2015
Genesis - inleiding Genesis donderdag, 03 september 2015