Bekritiseer de Bijbel niet, maar laat de Bijbel jou bekritiseren
Richard Wurmbrand, grondlegger SDOK

Serie

Een serie peken door broeder Ronald Lammers.

Loading Player...