zondag 25 februari 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
  • Dag 54 "En op de dag van uw blijdschap, op uw feestdagen en aan het begin van uw maanden moet u ook op de trompetten blazen, bij uw brandoffers en bij uw dankoffers. Ze dienen u tot gedachtenis voor het aangezicht van uw God. Ik ben de HEERE, uw God" (Num. 10:10). Mozes moest twee zilveren trompetten maken. "Ze dienen u tot het samenroepen van de gemeenschap en tot het opbreken van de kampen" (Num. 10:2b). De priesters moesten erop blazen en er waren verschillende signalen,...

    Lees de volledige dag

"Als je iets doet, doe het dan goed"

Als geloven moeilijk is/wordt

Sprekers:
Download
Een serie peken door broeder Ronald Lammers.


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
De Trooster Lukas 2:25-35 zondag, 12 juni 2016
Als geloven moeilijk wordt - wanhoop Job 1:20-22 zondag, 28 februari 2016
Als geloven moeilijk wordt/is Hebreeën 11:1
Romeinen 10:11-17
2Korintiërs 5:6-7
zondag, 04 oktober 2015