zondag 25 februari 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
  • Dag 54 "En op de dag van uw blijdschap, op uw feestdagen en aan het begin van uw maanden moet u ook op de trompetten blazen, bij uw brandoffers en bij uw dankoffers. Ze dienen u tot gedachtenis voor het aangezicht van uw God. Ik ben de HEERE, uw God" (Num. 10:10). Mozes moest twee zilveren trompetten maken. "Ze dienen u tot het samenroepen van de gemeenschap en tot het opbreken van de kampen" (Num. 10:2b). De priesters moesten erop blazen en er waren verschillende signalen,...

    Lees de volledige dag

"Bidden is de enige stem van het geloof - Jonathan Edwards"

De Romeinenbrief

Sprekers:
Download

De brief aan de Romeinen is de 'laatste vroege brief van Paulus'. Dat wil zeggen dat deze brief geschreven is in de Handelingenperiode. Gedurende deze periode hadden de gelovigen de hoop dat de Heere Jezus Christus nog in hún leven zou terugkomen om Zijn koninkrijk op te richten. We vinden in deze brief allerlei zaken die duidelijk maken dat hij inderdaad tegen die achtergrond geschreven is.

Toch heeft de Romeinenbrief in de kerkgeschiedenis een grote rol gespeeld. Denk daarbij aan fundamentele thema's als 'de rechtvaardiging door het geloof' en 'Gods handelen met Israël en de heidenen'. Gedurende de Bijbelavonden willen we voor beide aspecten oog hebben: wat is de letterlijke betekenis en bedoeling van de brief en hoe kunnen we daar geestelijke lessen uit trekken.

De studies worden gegeven in het seizoen 2018-2020.Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
De Romeinenbrief - avond 17 Romeinen 14-16 woensdag, 12 augustus 2020
De Romeinenbrief - avond 16 Romeinen 12:1-8 donderdag, 23 juli 2020
De Romeinenbrief - avond 15 Romeinen 11 donderdag, 20 februari 2020
De Romeinenbrief - avond 14 Romeinen 10:1-11:1 donderdag, 23 januari 2020
De Romeinenbrief - avond 13 Romeinen 9 donderdag, 12 december 2019
De Romeinenbrief - avond 12 Romeinen 9 donderdag, 14 november 2019
De Romeinenbrief - avond 11 Romeinen 7:7-8:4 donderdag, 17 oktober 2019
De Romeinenbrief - avond 10 Romeinen 7:1-13 donderdag, 19 september 2019
De Romeinenbrief - avond 09 Romeinen 5:20-6:23 donderdag, 02 mei 2019
De Romeinenbrief - avond 08 Romeinen 5 donderdag, 04 april 2019

Pagina 1 van 2