zondag 28 april 10:00 - 11:30 Spreker Hans van de Lagemaat
zondag 5 mei 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
  • Dag 111 "voorzeker, zoals ik u bij de HEERE, de God van Israël, gezworen heb: Voorzeker, uw zoon Salomo zal na mij koning zijn, en híj zal in mijn plaats op mijn troon zitten, voorzeker, zo zal ik deze dag nog doen" (1 Kon. 1:30). David had aan Bathseba beloofd dat Salomo koning zou worden na hem. Salomo betekent: vreedzaam, vredig. Tijdens zijn regering is er een groot rijk geweest waarin vrede was. Daarmee is Salomo een beeld van Christus Die zal regeren in het vrederijk, waarbij...

    Lees de volledige dag

"Er zijn meer kijkers dan zieners!"

Op weg naar de eindtijd

Sprekers:
Download

De eindtijd heeft te maken met de toekomst. Voor de één een open deur; de ander zal zeggen: 'Maar we leven toch al in de eindtijd?'.
Tijdens de Bijbelstudie-avonden gaan we ons bezighouden met de toekomst en proberen we de plaats in Gods plan te ontdekken van begrippen als 'de laatste dagen', 'te dien dage', 'eindtijd' en nog veel meer.

God is de Enige Die weet hoe het allemaal zal gaan. Wij proberen daar aan de hand van Zijn Woord een beeld van te krijgen. Dat kan een mooie zoektocht opleveren!


De studies worden gegeven door Hoite Slagter voor Bijbelstudiegroep Westland in het seizoen 2018-2019.


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Op weg naar de eindtijd - avond 09 Openbaring 6:9-11 donderdag, 16 mei 2019
Op weg naar de eindtijd - avond 08 donderdag, 18 april 2019
Op weg naar de eindtijd - avond 07 2Timoteüs 3:1-5 donderdag, 21 maart 2019
Op weg naar de eindtijd - avond 06 Hebreeën 4 donderdag, 21 februari 2019
Op weg naar de eindtijd - avond 05 Handelingen 1 donderdag, 24 januari 2019
Op weg naar de eindtijd - avond 04 Handelingen 2:14-20 donderdag, 13 december 2018
Op weg naar de eindtijd - avond 03 donderdag, 15 november 2018
Op weg naar de eindtijd - avond 02 Handelingen 17:10-11 donderdag, 18 oktober 2018
Op weg naar de eindtijd - avond 01 - inleiding Efeziërs 2:11-12 donderdag, 20 september 2018