zondag 2 juni 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
zondag 9 juni 10:00 - 11:30 spreker Job Ekhart
  • Dag 147 "Zij vierden het Loofhuttenfeest volgens wat geschreven staat, namelijk een brandoffer van een dag op die dag in het juiste aantal, overeenkomstig de bepaling voor elke afzonderlijke dag" (Ezra 3:4). Kores, de koning van Perzië, laat door de Heere geleid het volk terug keren naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen. Ze herbouwen eerst als één man het altaar op het oude fundament en brengen volgens de wet van Mozes alle offers. Hoewel er verschrikking is van de volken...

    Lees de volledige dag

"Als je iets doet, doe het dan goed"

De Kolossenzenbrief

Sprekers:
Download
Nadat we in het seizoen 2020-2021 de Efezebrief hebben bestudeerd, gaan we nu verder met de Kolossenzenbrief. Beide brieven worden ook wel 'tweelingbrieven' genoemd. Dit omdat ze elkaar aanvullen en ze nagenoeg gelijktijdig geschreven en verstuurd zijn. Samen geven ze een prachtig getuigenis van Christus en Zijn lichaam. Met name de Kolossenzenbrief lijkt daarbij iets meer Christus' positie als Hoofd van het lichaam te beschrijven. Hij, de Hoop der heerlijkheid, is in ons. Het nieuwe leven dat je als gelovige hebt ontvangen, is met Hem verborgen in de hemelse Vader. En daarom mogen we met behulp van deze brief de dingen zoeken die boven zijn, waar Christus is. Al met al zeer de moeite van het lezen en bestuderen waard.
De studies zijn gegeven in het seizoen 2020/2021 en 2021/2022 voor Bijbelstudiegroep Westland.


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
De Kolossenzenbrief - avond 14 Kolossenzen 4:7-18 donderdag, 24 februari 2022
De Kolossenzenbrief - avond 13 Kolossenzen 3:18-4:5 donderdag, 27 januari 2022
De Kolossenzenbrief - avond 12 Kolossenzen 3:12-16 donderdag, 23 december 2021
De Kolossenzenbrief - avond 11 Kolossenzen 3:5-17 donderdag, 25 november 2021
De Kolossenzenbrief - avond 10 Kolossenzen 2:16-3:4 donderdag, 28 oktober 2021
De Kolossenzenbrief - avond 09 Kolossenzen 2:6-15 donderdag, 30 september 2021
De Kolossenzenbrief - avond 08 Kolossenzen 2:4-15 donderdag, 02 september 2021
De Kolossenzenbrief - avond 07 Kolossenzen 1:24-2:10 donderdag, 13 mei 2021
De Kolossenzenbrief - avond 06 Kolossenzen 1:19-2:3 donderdag, 15 april 2021
De Kolossenzenbrief - avond 05 Kolossenzen 1:15-23 donderdag, 18 maart 2021

Pagina 1 van 2