Niet weten en toch spreken is onverstandig; weten en toch niet spreken is oneerlijk

Preken


Loading Player...

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 08/12/2019
De gezongen liederen:
Opwekking 277 Machtig God sterke rots
Opwekking 364 Prijs onze Heer
Opwekking 155 Hij is de almachtige
Opwekking 460 Wat mij dierbaar was
Opwekking 393 Lam van God
Opwekking 331 Breng dank aan de eeuwige
Opwekking 542 God van trouw
Opwekking 654 De vreugde van U is mijn kracht
Johannes de Heer 446 Prijs de Heer met blijde galmen
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 01/12/2019
Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots
Opwekking 369 Door Uw genade Vader
Opwekking 575 Jezus alleen, ik bouw op Hem
Opwekking 392 Mijn Jezus, ik hou van U
Opwekking 595 Licht van de wereld
Opwekking 542 God van trouw, U verandert nooit
Opwekking 232 Lof, eer, aanbidding
Opwekking 790 God is mijn Herder
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 24/11/2019

 
Ga voor het starten van de studie naar het einde van deze pagina.

Welwillendheid en de vrede van GodMet dank aan Marjan.
De gezongen liederen:

Opwekking 174-349 Juicht- Hij is verheerlijkt
Opwekking 320 Ere zij aan God de Vader
Opwekking Hoe groot zijt Gij
Groen 67 Juich aarde juich alom de Heer
Opwekking 2276 Ik wil zingen van mijn Heiland
Opwekking 618 Jezus hoop van de volken
Opwekking 614 Uw genade is genoeg
Groen 74 Zit je deur nog op slot
Opwekking 580 Ik ben zo dankbaar Heer
Opwekking 790 God is mijn Herder
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 17/11/2019
De gezongen liederen:

Opwekking 62 Gods lof wil 'k zingen met die woorden
Opwekking 24 Zingt, zingt en jubelt nu Gods eer
Opwekking 475 Majesteit, Koning in eeuwigheid
Opwekking 70 Heer, onze God
Sela 2 God keert alles om
Opwekking 638 Prijs Adonaï
Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Opwekking 709 De hemel vertelt
Opwekking 355 U die mij geschapen hebt
Sela 1 Wees stil voor het aangezicht van God
Opwekking  688 Genade zo groot
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 10/11/2019
De gezongen liederen:

Joh. De Heer 633 Komt laat ons zingen al tezaam
Glorieklokken 52 Lichtstad met uw paarlen poorten
Joh. De Heer 523 Veilig in Jezus armen
Joh. De Heer 166 Grijp toch de kansen
Joh. De Heer 836 Op die heuvel daarginds
Opwekking 122 Ik vermag alle dingen
Opwekking 363 Komt laat ons buigen voor de Heer
Opwekking 44 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 03/11/2019
De gezongen liederen:

Opwekking 155 Hij is de Almachtige
Opwekking  27 Leid mij Heer o machtig Heiland
Opwekking 488 Heer ik kom tot U
Opwekking 640 Mijn hulp is van U Heer
Opwekking 281Als een hert dat verlangt naar water
Opwekking 580 Ik ben zo dankbaar
Opwekking 792 Een eeuwig halleluja tot Uw eer
Opwekking 614 Uw genade is mij genoeg
Opwekking 354 Glorie aan God
Efeze schema
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 27/10/2019


 
Ga voor het starten van de studie naar het einde van deze pagina.

De feesten van de Here
 • feesten01
 • feesten02
 • feesten03
 • feesten04
 • feesten05
 • feesten06
 • feesten07
 • feesten08
 • feesten09
 • feesten10
 • feesten11
 • feesten12
 • feesten13
 • feesten14
 • feesten15
 • feesten16
 • feesten17
 • feesten18
 • feesten19
 • feesten20
 • feesten21
 • feesten22

Simple Image Gallery Extended

De gezongen liederen:

Opwekking 733 10000 redenen tot dankbaarheid
Opwekking 630 Vader U bent goed
Opwekking 461 Mijn Jezus mijn redder
Opwekking 628 Een hoop die zeker is
Opwekking 638 Prijst Adonaï
Opwekking 618 Jezus hoop van de volken
Opwekking 640 Mijn hulp is van U Heer
Opwekking 729 Hij is er bij
Opwekking 429 God wijst mij een weg
Opwekking 369 Door Uw genade Vader
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 20/10/2019

Ga voor het starten van de studie naar het einde van deze pagina.


het vaderhuis van God
De gezongen liederen:

Opwekking 123 Groot is Uw trouw
Opwekking 173 Heilig is de Heer
Opwekking 315 Heer, Uw bloed dat reinigt mij
Opwekking 654 Ik loop de wedloop die voor mij ligt
Opwekking 167 Samen in de naam van Jezus
Opwekking 249 Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan
Opwekking 137 King of kings and Lord of lords
Opwekking 232 Lof eer aanbidding
Opwekking 484 Ik mag altijd zijn waar U bent
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 13/10/2019

 
Ga voor het starten van de studie naar het einde van deze pagina.

Jakob bij de JabbokMet dank aan Marjan.

De gezongen liederen:

Johannes de Heer 885 Dank U, voor deze mooie morgen
Opwekking 32 Dit is de dag
Opwekking 599 Kom tot de Vader
Opwekking 628 Heer wijs mij Uw weg
O, wat een heerlijke, heerlijke dag
Opwekking 546 Nabij Gods hoog verheven troon
Opwekking 688 Genade zo groot

Opwekking 733 Tienduizend redenen

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 06/10/2019

 
Ga voor het starten van de studie naar het einde van deze pagina.

Hoe vinden wij erkenning?Met dank aan Marjan.
De gezongen liederen:

Opwekking 167 Samen in de naam van Jezus
Johannes de Heer 51 Uw Woord o God, is liefde en licht
Opwekking 372 U verzadigt mij met Uw liefde Heer
Opwekking 27 Leid mij Heer, om machtig Heiland
Opwekking 103 David met zijn slinger
Opwekking 116 Jezus, Naam boven alle Naam
Opwekking 479 Wij zijn meer dan overwinnaars
Opwekking 792 Als ik voor uw troon verschijn
Opwekking 291 Vader God, ik ben vol lof en dank voor U

Opwekking 460 Wat mij dierbaar was
Ga voor het starten van de studie naar het einde van deze pagina.

Bestanden:
Bijbelstudiedag over de profetieën aangaande de Knecht van de Here 1.0
(1 stem)
Het verslag van de Bijbelstudiedag van 5 oktober 2019 gemaakt door Frans Voskamp.
Datum 2019-10-07 Bestandsgrootte 785.57 KB Download 8 DownloadProfetieën over de lijdende Knecht van de Here Met dank aan Marjan.
Ga voor het starten van de studie naar het einde van deze pagina.

Bijbelstudiedag over de profetieën aangaande de Knecht van de Here 1.0
(1 stem)
Het verslag van de Bijbelstudiedag van 5 oktober 2019 gemaakt door Frans Voskamp.
Datum 2019-10-07 Bestandsgrootte 785.57 KB Download 8 DownloadProfetieën over de lijdende Knecht van de Here Met dank aan Marjan.

Subcategorieën

Beluister de zangdienst voorafgaand aan de preek.