donderdag 9 februari 20:00 - 21:30 Het Markus-Evangelie met Hoite Slagter
zondag 12 februari 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
thewordThe Word is een gratis Bijbelstudieprogramma geschreven door Costas Sergiou (uit Griekenland). Bijna alles is naar eigen voorkeur in te delen (en de menu's zijn Nederlandstalig) Er zijn veel vertalingen (o.a. de StatenVertaling), bijbelcommentaren en b.v. kaarten beschikbaar. Je kunt ook je eigen aantekeningen kwijt. Daarnaast bevat het programma een zeer goede helpfunctie. Kortom een aanrader.
  • Grieks en Hebreeuws alfabet met getalswaarden

    Hieronder een lijst met de Griekse letters in vergelijking met Hebreeuwse letters. De volgorde is die van het Griekse alfabet. Ook de getalswaarden van de tekens in het Griekse en het Hebreeuwse alfabet zijn vermeld. Letter Naam Getals waarde Hebreeuws2 Transliteratie Α α Alfa 1 א Allef A Β β Bèta 2 ב Beet B Γ γ Gamma 3 ג Giemel G Δ δ Delta 4 ד Dallet D Ε ε Epsilon 5 ה Hee E of Ee Ϝ ϝ1 Wau of...