donderdag 9 februari 20:00 - 21:30 Het Markus-Evangelie met Hoite Slagter
zondag 12 februari 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
De doelstelling van Scripture4all (="Schrift voor allen") is het toegankelijk maken van de originele Schriften voor een breed publiek, door hulpmiddelen te ontwikkelen om de kloof tussen de de oorspronkelijke teksten van de Bijbel en de vertalingen te overbruggen. Op dit moment zijn de volgende producten ontwikkeld: * een interlineair programma: Interlinear Scripture Analyzer (ISA) * interlineaire vertalingen (CHES/CGES/CGTS/nbgHS/nbgGS) ISA is ontworpen om open, dynamisch en transparant te zijn waardoor de objectiviteit gewaarborgd blijft. ISA's unieke eigenschap, de "Concordant View", is het ultime hulpmiddel voor verfijnde woordstudies in zowel het Grieks als het Hebreeuws. Scripture4all biedt een basis licentie van ISA kosteloos aan. Op deze wijze kan men met het programma vertrouwd raken en zelfstandig te weten komen wat in de originele talen is geschreven. In de loop van de afgelopen tien jaar, tot medio 2005, is het ISA project het werk van twee mensen geweest. Het project nam rond de 10.000 man-uren in beslag en werd gedaan zonder enige sponsoring. Om de ontwikkeling van de gratis basis versie van ISA te ondersteunen, werd in Februari 2006 de "Stichting Scripture4all" opgericht om dit werk te steunen. (zie donaties) Met het ontstaan van geavanceerde nieuwe ideeën en nog veel interlineair werk dat wacht, vraagt het project een volledige dagtaak. De meeste nieuwe, 'de luxe' aanvullingen zullen waarschijnlijk verkocht worden om de extra uitgaven hiervan te compenseren. In de toekomst zal een online demonstratie worden gegeven om deze extra mogelijkheden te laten zien.
  • Wie regeert de wereld?

    uit: AMEN 65, pagina 10 Jb. Klein Haneveld (1918 -1988) Het wordt zo vaak gezegd: Natuurlijk regeert God de wereld. En de een zegt het de ander na. Maar is dat eigenlijk wel zo? Wordt deze wereld, zoals wij haar kennen, met al haar ellende en zonde, door God geregeerd? Oefent Hij koninklijk gezag over haar uit? Wie een klein beetje nadenkt, zal deze vraag ontkennend moeten beantwoorden. Niet, alsof...