Niet: drukte leidt tot gebedsloosheid maar: gebedsloosheid leidt tot drukte
zondag 24 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
zondag 31 oktober 10:00 - 11:30 spreker Peter Slagter
De Romeinse mozaïek uit Lod, Israël werd ontdekt in 1996 tijdens de aanleg van snelwegen in Lod (voorheen Lydda).
De opgraving werd onmiddellijk uitgevoerd door de Israël Antiquities Authority, en onthult een reeks van mozaïekvloeren van ongeveer 50 meter lang en 27 meter breed.
  • Abraham, zijn roeping en zijn leven (13)

    uit: AMEN 86, pagina 26 Sebastiaan de Graaf In dit artikel gaat het over een offer dat gebracht wordt op een berg. Het is een bevel van God. Abraham krijgt de opdracht om samen met Isaäk naar de bergen van het land Moria te gaan. Hij moet daar zijn zoon offeren. Het waarom wordt hem vooraf niet duidelijk gemaakt. De diepere betekenis van het offer zal pas vele eeuwen later duidelijk worden. De...