Categorie: Bijbelse kaarten
Volgorde bestanden door:
Standaard | Naam | Auteur | Datum | Hits
Bestanden:
pdf.png Bijbelse Atlas POPULAIR
(3 stemmen)
Kaarten uit de "Schoolatlas voor Bijbelse geschiedenis" door Dr. A. van Deursen, tweede druk, juli 1940. Uitg. J.B. Wolters Groningen Batavia, 1940. De kaarten zijn gemaakt door het Cartografisch instituut J.B. Wolters.
Information
Aangemaakt 2015-02-26
Gewijzigd 2018-09-08
Versie:
Grootte 5.49 MB
Systeem
Downloads 962
pdf.png Bible atlas POPULAIR
(6 stemmen)

I De Bijbelse setting

01) Het aangezicht van het Oude Nabije Oosten

kaart 001     Het oude Nabije Oosten.

kaart 001a   Bijbelse gebieden.

kaart 002     Hedendaagse landen en het oude Nabije Oosten.

kaart 003     Mesopotamie: vaderland van Abraham.

kaart 004     Egypte: land van slavernij.

kaart 005     Syrie en Libanon.

kaart 006     De koninklijke heerbaan.

kaart 006a   Geografie an handelsroutes van het Midden Oosten.

 

02) Natuurlijke gebieden van Palestina

kaart 007     De regio van het oude Palestina.

kaart 007a   Natuurkundige geografie van Palestina.

kaart 008     Dwars doorsneden van logitudinale zones.

kaart 009     Noorderlijke kustvlaktes.

kaart 010     Vlakte van Dor, Saron, Samaria.

kaart 011     Filistijnse vlakte, de laagvlakte, Juda en de Dode Zee.

kaart 012     Arabie, Negev, de wildernis van Sin en Paran.

kaart 012a   De oude stad van Jeruzalem, heden ten dage

kaart 013     Politieke verdeling van het oude Palestina.

 

03) Het leven in het oude Palestina

kaart 014     Het klimaat van het oude Palestina.

 

II Het Oude Testament

04) Voor Abraham

kaart 015     Vestigingen in het stenen tijdperk en de 'kopertijd'.

kaart 016     De volkerentafel (1).

kaart 016a   De volkerentafel (2).

kaart 17      Het oude Nabije Oosten in het 3e millennium.

 

05) De wereld van de aartsvaders

kaart 018     Het oude Nabije Oosten in de tijd van de aartsvaders.

kaart 018a   Kanaan van Abraham tot Mozes.

kaart 019     Palestina in de midden Bronstijd.

kaart 020     De reis van Abraham.

kaart 021     Abraham in Kanaan.

kaart 021a   Abraham, Izaak en Jakob.

kaart 022     Reizen van Jakob.

kaart 023     De reizen van Jozef.

 

06) De Egyptische ervaring

kaart 024     Verbanning van de Hyksos.

kaart 025     Egypte en Palestina in de laat Bronstijd.

kaart 025a   Plaatsen uit de Amarna archieven.

kaart 026     Campagne van Thutmose III en Amenhotep II.

kaart 027     Kanaan in de 14e eeeuw, de Tell El-Amarna kleitabletten.

kaart 028     Het Egyptische rijk en de Hethieten.

kaart 028a   Het Egyptische rijk en machtsevenwicht, ca. 1400 voor Christus.

kaart 029     De route van de exodus.

 

07) De Exodus

kaart 030     Gebeurtenissen tijdens het verblijf in Kades-Barnea.

kaart 031     Reis van de verspieders.

kaart 032     De reis van Kades-Barnea naar de vlakten van Moab.


08) Verovering en vestiging

kaart 033    Het oude Nabije Oosten van 1200 tot 1000 voor Christus.

kaart 033a   De verovering van Kanaan.

kaart 034     De zeevolken.

kaart 035     De Levant van 1200 tot 1000 voor Christus.

kaart 035a   De verovering door Jozua.

kaart 036     Jozua's centrale en zuidelijke campagnes.

kaart 037     Jozua's noorderlijke campagne.

kaart 038     De beperkingen van de Israelische in bezitname.

kaart 038a   Israel in Kanaan - van Jozua tot Samuel en tot Saul.

kaart 039     De toegewezen delen aan de stammen van Israel.

kaart 039a   De verdeling van het land onder de stammen.

kaart 040     Steden van de Levieten en vrijsteden.

kaart 040a   De Levitische steden (2).

kaart 041     De richters van Israel.

kaart 041a   De periode van de richters.

kaart 042     Ehud en de onderdrukking van de Moabieten.

kaart 043     Deborah's overwinning op de Kanaanieten.

kaart 044     Gideon's strijd met de Amalekieten.

kaart 045     Jefta en de Ammonieten.

kaart 046     Simson en de Filistijnen.

kaart 047     De strijd bij Eben-Haezer en het verlies van de ark.

kaart 048     De bediening van Samuel en de zalving van Saul.

kaart 049     Het koningschap van Saul en zijn oorlogen.

kaart 049a   Saul, 1000 voor Christus.

 

09) Koningschap van David en Salomo

kaart 050     Davids vlucht voor Saul.

kaart 051     David's opkomst.

kaart 051a   David verovert Kanaan.

kaart 052     David's veroveringsoorlogen.

kaart 053     Het koninkrijk van David en Salomo.

kaart 053a   Het verenigde koninkrijk onder Salomo (1)

kaart 053b   Het verenigde koninkrijk onder Salomo (2).

kaart 054     Salomo's economische onderneming(sgeest).

kaart 055     Salomo's bouw-activiteiten.

kaart 055a   Salomo's tempel.

kaart 056     Jeruzalem ten tijde van David en Salomo.

 

10) De koningschappen van Israël en Juda

kaart 057     Het koninkrijk van Israel en Juda (1).

kaart 057a   Het koninkrijk van Israel en Juda (2).

kaart 057b   Het koninkrijk van Israel en Juda (3).

kaart 058     De campagne van Sisak.

kaart 059     Conflicten tussen Israel en Aram-Damaskus.

kaart 060     Omri's dynastie.

kaart 060a   De gouden eeuwen van de 9e en 8e eeuw voor Christus.

kaart 061     Fenicische handel en beschaving.

kaart 061a   Handelsroutes in het Midden Oosten.

kaart 061b   Reisroutes door Palestina.

kaart 062     Elia en Elisa.

kaart 063     De opstand van Jehu.

kaart 064     De opkomst van (As)Syrie.

kaart 065     Israel en Juda in de dag van Jerobeam II en Uzzia.

kaart 066     Het Assyrische rijk onder Tiglath-Pilezer III.

kaart 067     De Syro-Efraimitische oorlog.

kaart 068     Tiglath-Pilezer III campagnes.

kaart 069     De val van Samaria en de ballingschap van de Israelieten.

kaart 069a   De val van het koninkrijk Israel.

kaart 070     Assyrische streken na de val van Samaria.

kaart 071     Profeten van de 8 eeuw voor Christus.

 

11) Juda tussen alle internationale machten

kaart 072     Hizkia's voorbereiding voor opstand.

kaart 072a   Juda onder koning Hizkia.

kaart 073     Jeruzalem ten tijde van Hizkia.

kaart 074     Sanherib's campagne tegen Juda.

kaart 075     Assyrie in de 7e eeuw voor Christus.

kaart 076     De opkomst van het nieuwe Babylonische rijk.

kaart 077     De regering van Josia.

kaart 077a   De districten/streken van Juda onder koning Josia.

kaart 077b   De gouden eeuw van koning Josia.

kaart 078      Nebukadnezar's campagnes tegen Juda.

 

12)  De Babylonische ballingschap

kaart 079     Juda tijdens de Ballingschap.

kaart 079a   Het koninkrijk Juda.

kaart 079b   Ballingschap; Palestina in de post-ballingschapperiode.

kaart 080     Joodse ballingen in Babylon.

kaart 081     Joodse vluchtelingen in Egypte.

 

13) De Perzische periode

kaart 082     Wereldmachten van de 6e eeuw voor Christus.

kaart 083     De veroveringen van Kores.

kaart 084     Het Perzische rijk.

kaart 085     De terugkeer van de Joodse ballingen naar Juda.

kaart 086     Juda in de 5e eeuw voor Christus.

kaart 086a   Palestina na de ballingschap.

 

14) De Hellinistische periode

kaart 087     Het rijk van Alexander de Grote.

kaart 088     De verdeling van Alexander's rijk ca. 275 voor Christus.

kaart 089     Palestina onder de Ptolemeen.

kaart 090     Het Seleucidische rijk en Antiochius III.

kaart 091     Campagnes van Antiochius IV tegen Egypte.

kaart 091a   De Makkabeeen in 168 voor Christus.

kaart 092     Gebeurtenissen tijdens de opstand van de Makkabeeen.

kaart 093     Joodse uitbreiding onder de Hasmonese dynastie.

kaart 094     Pompey's campagnes tegen Israel.

 

III Het Nieuw Testamentische tijdperk

15) Rome’s opkomst als wereldmacht

kaart 095     Het vroege Rome.

kaart 096     De uitbreiding van Rome in de 3e en 2e eeuw voor Christus

kaart 097     Burgeroorlogen ten tijde van de Romeinse expansie in de eerste eeuw voor Christus.

kaart 098     Het romeinse keizerrijk in het tijdperk van Augustus.

 

16) De Romeinen, Palestina en Herodes de Grote

kaart 099     Romeinse heerschappij in Palestina van 63 tot 40 voor Christus.

kaart 100     Het koningkrijk van Herodes de Grote.

kaart 101     Herodes' bouwprogramma.

 

17) De wereld van Jezus Christus

kaart 102     De verdeling van Herodes' koninkrijk.

kaart 102a   Palestina onder de 'Herodessen'.

kaart 103     Palestina ten tijde van de Here Jezus (1).

kaart 103a   Palestina ten tijde van de Here Jezus (2).

kaart 104     Qumran en de Dode Zee rollen.

 

18) Het leven en de bediening van Jezus

kaart 105     De geboorte en vroege jeugd van de Here Jezus.

kaart 105a   De geboorte, jeugd en doop van de Here Jezus.

kaart 106     Johannes de Doper.

kaart 107     Galilea in de tijd van de Here Jezus.

kaart 107a   Bediening van de Here Jezus in Galilea en de reis naar  Jeruzalem.

kaart 108     De bediening van de Here Jezus rond de zee van Tiberias.

kaart 109     De bediening van de Here Jezus na Galilea.

kaart 109a   De bediening van de Here Jezus volgens Johannes.

kaart 110     De reis van de Here Jezus van Galilea naar Judea.

kaart 111     De Here Jezus in Judea en Jeruzalem.

kaart 112     Jeruzalem in de Nieuw Testamentische periode.

kaart 113     De lijdensweek in Jeruzalem.

 

19) De vroege uitbreiding van de kerk

kaart 114     Het koninkrijk van Herodes Agrippa.

kaart 115     Het koninkrijk van Agrippa II.

kaart 116     Pinksteren en de Joodse diaspora.

kaart 117     Uitbreiding van de vroege kerk in Israel.

kaart 118     De bekering van Paulus en vroege bediening.

kaart 118a   De zendingsreizen van Paulus.

kaart 119     De eerste zendingsreis van Paulus.

kaart 120     De tweede zendingsreis van Paulus.

kaart 121     De derde zendingsreis van Paulus.

kaart 122     Paulus'arrestatie en gevangenneming.

kaart 123     Paulus' reis naar Rome.

 

20) De eerste Joodse opstand

kaart 124     Verdeling van de Romeinse legioenen onder Tiberius.

kaart 125     De eerste Joodse opstand.

kaart 126     Titus' campagne.

kaart 126a   De tempel van Herodes.

 

21) De vroege christelijke kerk

kaart 127     De gemeenten uit Openbaring.

kaart 128     Het Romeinse rijk 117 na Christus.

kaart 129     Palestina van 73-135 na Christus.

kaart 130     De Bar Kochba opstand 132-135 na Christus.

kaart 131     Jeruzalem in de tijd van Hadrianus.

kaart 132     Verbreiding van het het christelijk geloof in de 2e en 3e eeuw

Information
Aangemaakt 2015-02-26
Gewijzigd 2018-09-08
Versie:
Grootte 20.9 MB
Systeem
Downloads 1.220
  • Kroon

    We onderzoeken hier de woorden "diadèma", "stephanos" en "stephanoöo" en geven alle teksten op waarin ze voorkomen. DIADEMA, diadeem, kroon Openbaring 12:3 "Een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijne hoofden zeven koninklijke hoeden" Openbaring 13:1 "En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen en op zijn hoornen waren tien...