Categorie: theWord modules
Volgorde bestanden door:
Standaard | Naam | Auteur | Datum | Hits
Bestanden:
(1 stem)
Deze theWord module bevat de woorden die voorkomen in de Statenvertaling.

Ze staan netjes in alfabtische volgorde.
Van ieder woord is/zijn:
- het strongnummer aangegeven dat gehyperlinked is
- alle teksten vermeld
- het aantal malen vermeld dat het woord voorkomt

Dit bestand is handig om snel te kunnen zien met welke strongnummers een woord is vertaald in de Statenvertaling zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Handig bij een woordstudie. Ook voor deze module geldt dat er veel handmatig is verwerkt, dus de module zal niet geheel foutloos zijn, maar wel handig om te gebruiken.

LET OP: het bestand was dermate groot dat ik het gezipt heb. Dus eerst unzippen alvorens in de theWord map te zetten!

Schermafbeelding:

SVWoorden
Information
Aangemaakt 2017-05-03
Gewijzigd 2018-09-08
Versie: 1.0
Grootte 6.94 MB
Systeem
Downloads 170
(0 stemmen)
Deze theWord module bevat de strongs die voorkomen in de Statenvertaling.

Ze staan netjes in strongnummer volgorde.
Van ieder woord is/zijn:
- de verschillende vertalingen van de strongs in de Statenverraling weergegeven
- alle teksten vermeld
- het aantal malen vermeld dat het woord voorkomt

Dit bestand is handig om snel te kunnen zien met welke woorden een strongnummer is vertaald in de Statenvertaling zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Handig bij een woordstudie.

Het komt voor dat er na een strongnummer geen woord staat, die staat dan helemaal bovenaan in het tekstgedeelte van de module. Dit heeft te maken met het 'strippen' van het bestand met de Statenvertaling door het programma wat ik hiervoor geschreven heb. Conclusie: is de module perfect? nee, maar is wel heel handig om te gebruiken in 99% van de woordstudies.

LET OP: het bestand was dermate groot dat ik het gezipt heb. Dus eerst unzippen alvorens in de theWord map te zetten!

Schermafbeelding:
SVStrongs
Information
Aangemaakt 2017-05-03
Gewijzigd 2018-09-08
Versie: 1.0
Grootte 7.43 MB
Systeem
Downloads 149
This theWord module contains:
- all stong-numbers
- with its derivations
- a short explanation of the strong
- the part of speech
- the number of occurrences of the strong in the Bible

The advantage is much information on one screen, especially with wordstudy. The strongnumber in the text is hyperlinked.

The strong description is taken from Dictionaries of Hebrew and Greek Words byStrong's Exhaustive Concordance by James Strong.

This module Is partly made by hand and can contain errors.
In case you find an error please contact the webmaster.

The file is zipped, so you have to unzip it first and then copy to theWord directory.

Screenshot:
strong derivations
Information
Aangemaakt 2017-05-03
Gewijzigd 2018-09-08
Versie: 1.0
Grootte 1.96 MB
Systeem
Downloads 61
(3 stemmen)
how to enjoy the BibleDe hedendaagse wortel van al het kwaad in de geestelijke sfeer is gelegen in het feit dat Het Woord en de woorden van God niet ''gegeten'' worden, niet herkauwd en opgenomen worden, zoals het zou moeten zijn.
Wat is het geval? Er wordt niet van De Bijbel genoten, omdat de Bijbel niet wordt begrepen!
De methoden en de regels waardoor het begrip zou kunnen worden verkegen, worden niet gevolgd, als gevolg hiervan is de Bijbel een verwaarloosd Boek.
De vraag die Filippus aan de kamerling stelt in Handelingen 8 vers 30 en 31 is nog steeds hard nodig: "Versta je wat je leest?".
En het antwoord van de kamerling is ook zo treffend voor de situatie van vandaag: "Hoe zou ik dit kunnen, als niemand mij het uitlegt".
Dit boek is geschreven met het doel om zo''n "uitlegger" te verschaffen.
Er worden principes vastgesteld en deze worden geillustreerd door passages uit de bijbel als voorbeeld.
Het Woord van God is onuitputtelijk. Het is daarom niet nuttig, nog praktisch om te veel voorbeelden te gebruiken.
Door het gebruik van twaalf eenvoudige principes of regels kunnen ook andere passages en onderwerpen worden opgepakt en hiermee verder worden gegaan, zowel met vreugde als voordeel voor de gelovige, ook controversiele of strijdpunten.

Geniet van dit boek van 477 bladzijden wat meer licht geeft op het Boek der boeken in deze module voor theWord.
De aanleiding voor het schrijven van dit boek is ook heel mooi, zie het voorwoord.
Information
Aangemaakt 2015-02-26
Gewijzigd 2018-09-08
Versie:
Grootte 390 KB
Systeem
Downloads 255
The life and times of Jesus the Messiah book 1-5 + appendices', 'the-life-and-times-of-jesus-the-messiah-book-1-5--appendices', 'life and times of Jesus the MessiahDit is een van de beste en meest belangrijke documenten die geschreven zijn over het leven van de Here Jezus Christus. Het is een schatkamer aan informatie betreffende de achtergronden van het Nieuwe Testament.
Dit klassieke werk schildert de straten, de marktplaatsen, de religieuze conflicten, de mensen en de plaatsen van de aardse bediening van de Here Jezus.

Dit boek is beschikbaar in .twm formaat (dus inclusief de verwijzende teksten die in een popup verschijnen in het bijbelprogramma theWord).

Edersheim verdeelt zijn werk in vijf boeken:

Boek 1  De voorbereiding voor het evangelie
Inleiding op het historisch, religieus, politiek en cultureel materiaal gebaseerd op de uitgebreide kennis van de auteur van Joodse wijsheid en gebruiken

Boek 2 Van Bethlehem tot de Jordaan
De achtergrond van Herodeus en zijn bewind, Johannes de Doper en zijn boodschap en de geboorte en doop van de Here Jezus

Boek 3 Van de Jordaan naar de berg der verheerlijking
in 37 hoofdstukken onderzoekt de schrijver de wonderen en het onderwijs van Jezus'' vroege bediening

Boek 4 De afdaling in de vallei van vernedering
De geschiedenis van het laatste deel van Jezus''bedieing van de verheerlijking tot de opgang naar Jeruzalem

Boek 5 Het kruis en de kroon
Een verslag van elke dag van de lijdensweek, van Palmzondag tot de opstanding

Appendices
Waardevol achtergrondmateriaal betreffende Joodse historie, traditie en wet
Information
Aangemaakt 2015-02-26
Gewijzigd 2018-09-08
Versie:
Grootte 1.34 MB
Systeem
Downloads 226
(2 stemmen)
"Wat de konkordantie leert" bestaat uit een reeks van 41 korte studies (33 studies over kernbegrippen en woorden en 8 studies over de Griekse voorzetsels) van S. van Mierlo, waarin hij aan de hand van de concordantie de juiste betekenis van Bijbelse woorden verklaart.
Deze module bevat de verwijzende teksten en onderlinge links.
Information
Aangemaakt 2015-02-26
Gewijzigd 2018-09-08
Versie:
Grootte 4.42 MB
Systeem
Downloads 252
Rehwinkel-zondvloedDe Amerikaanse schrijver Professor A. M. Rehwinkel studeerde geologie en natuurkundige aardrijkskunde voordat hij van studierichting veranderde en theologie ging beoefenen.

Hij is één voorbeeld uit vele in Amerika van christelijke beoefenaars van de wetenschap die bij de keuze van werkhypothesen er zich niet toe lieten verleiden de vaste en betrouwbare gegevens van de Schrift te verwaarlozen of te vervluchtigen met verwijzingen naar "dichterlijke reflectie, locale werking, allegorische betekenis of mythologisch karakter". Dit alles betekent stellig niet, dat dit populair gehouden boek in alle onderdelen het eind van alle tegenspraak zou zijn. Er zijn allerlei zaken waarover, ook binnen het raam van de Schriftgegevens, verschillende opvattingen en interpretaties mogelijk zijn. Men zie echter dit boek als een voorbeeld van een christelijke benadering van geologische problemen, waarbij een Schriftuurlijke kijk op het doen van God in de geschiedenis van de aarde bepalend is voor de interpretatie van de door de wetenschap vastgestelde feiten.
Information
Aangemaakt 2015-02-26
Gewijzigd 2018-09-08
Versie:
Grootte 2.52 MB
Systeem
Downloads 273
(1 stem)
genesis-wisemanDit is de uitwerking (in theWord boekformaat) van het boek "Ontdekkingen in Genesis", van Wiseman over de kleitabletten, die meer licht werpen op de opbouw van het boek Genesis en de betrouwbaarheid van het bijbelboek ondersteunt.
Information
Aangemaakt 2015-02-26
Gewijzigd 2018-09-08
Versie:
Grootte 961 KB
Systeem
Downloads 205
Een theWord variant van het chronologisch Bijbelleesrooster (dat ook als pdf is te downloaden).
In dit schema kun je met de vers verwijzingen het gedeelte in theWord lezen, de datum aangeven dat je het gedeelte gelezen hebt en je aantekeningen opnemen.
Information
Aangemaakt 2015-02-26
Gewijzigd 2018-09-08
Versie:
Grootte 867 KB
Systeem
Downloads 254
Het Chronologisch Bijbelleesrooster in het Bible Reading Plan formaat van theWord, met datum.

Chronological Bible Reading Plan in BRP format of theWord, with date-range.
Information
Aangemaakt 2015-02-26
Gewijzigd 2018-09-08
Versie:
Grootte 33 KB
Systeem
Downloads 187
  • Studies uit Prediker (16)

    Alles is ijdelheid! - Deel 16 – Geniet van de jeugd (Pred. 11:9-12:1) uit: AMEN 103, pagina 8 Sebastiaan de Graaf Het boek Prediker spreekt over het leven ´onder de zon´ en leert ons dat de mens slechts tot zijn doel kan komen in afhankelijkheid van God. Prediker 11:9-12:1 "Verblijd u, jongeman, in uw jeugd, en laat uw hart vrolijk zijn in de dagen van uw jeugd. Ga in de wegen van uw hart en...