Domheid dringt naar voren, om gezien te worden; verstand gaat achteraan staan, om te zien
Carmen Sylva

Preken en Bijbelstudies


Loading Player...

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 25/09/2022
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 18/09/2022

Naar aanleiding van de preek van vanmorgen over de kleitabletten:

tablet Genesis
tekst
inhoud schrijver
1 1:1-2:4a "Dit is de geschiedenis van hemel en aarde" niet bekend, De Here God?
2 2:4b-5:2 "Dit is de geslachtsregister van Adam" Adam
3 5:3-6:9a "Dit is de geschiedenis van Noach" Noach
4 6:9b-10:1a "Dit is de geschiedenis van de zonen van Noach" Sem, Cham en Jafeth
5 10:1b -11:10a "Dit is de geschiedenis van Sem" Sem
6 11:10b-11:27a "Dit is de geschiedenis van Terah" Terah
7 en 8 11:27b-25:19 "Dit is de geschiedenis van Ismael en Izak" Izak; Ismael
9-11 25:19b-37:2a "Dit is de geschiedenis van Esau en Jakob" Jakob; Esau; Jakobs 12 zonen

Bestanden:
pdf.png Ontdekkingen in Genesis POPULAIR
(5 stemmen)
 genesis-wisemanIn de jaren 30 van de vorige eeuw was P.J. Wiseman als amateur archeoloog werkzaam bij opgravingen in "Babylonie". Er kwamen kleitabletten met spijkerschrift aan het licht waarin allerlei overeenkomsten met de geschiedenissen van de aartsvaders naar voren kwamen.
Veel kleitabletten eindigden met de zin 'Dit zijn de nakomelingen van ...'. Men zag de grote overeenkomst met het boek Genesis waarin regelmatig dezelfde formule (de toledot-formule) voorkomt.
Datum 2015-02-26 Bestandsgrootte 623.01 KB Download 532 Download

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst van 11/09/2022

Structuur

A. 1:1-8 De voorloper (Johannes de Doper)
... B. 1:9-11 De doop met water
...... C. 1:12 en 13 De verzoeking in de woestijn
.......... D. 1:14-20 Het Koninkrijk    }
.............. E. 1:21-8:30 De Koning   } aangekondigd
.............. E. 8:31-10:52 De Koning   }                     } de viervoudige bediening
.......... D. 11:1-14:25 Het Koninkrijk  } verworpen
...... C. 14:26-42 De strijd in de hof
... B. 14:43-16:14 De doop in de dood (dood, begrafenis en opstanding)
A. 16:15-20 De opvolgers
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 04/09/2022
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 28/08/2022
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 21/08/2022
  • Dia1
  • Dia2
  • Dia3
  • Dia4
  • Dia5
  • Dia6
  • Dia7
 
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 14/08/2022
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 07/08/2022
  • Zacharia's nachtgezichten (16)

    Profetie Zacharia (16) - Loutering van Israel uit: AMEN 56, pagina 32 Sebastiaan de Graaf Wie aan verlossing denkt, zal hier doorgaans slechts positieve gedachten bij hebben. In Zacharia 13 wordt echter een keerzijde beschreven. Er zal ook bloed vloeien en er zullen mensen sterven, voordat Israëls verlossing kan ontvangen. Dit lijkt haaks te staan op het wezen van God, van Wie gezegd wordt dat...