Wie op zijn tenen staat, staat niet stevig

Preken en Bijbelstudies


Loading Player...

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 13/06/2021
In Genesis 4 vinden wij in de moord van Kaïn op Abel het eerste religieuze conflict terug. Kaïns daad heeft impact op het gedrag van zijn nakomelingen.
Uiteindelijk vervalt de wereld dusdanig in anarchie dat God niet anders kan dan opnieuw beginnen in de persoon van Noach. Na de zondvloed stelt God een aantal maatregelen in om herhaling van deze verschrikkelijk tijd te voorkomen.
Toch zal enkel Christus het werkelijke paradijs weer kunnen laten keren.
In Genesis 3 wordt de catastrofale gebeurtenis van de zondeval beschreven. Toch is er in deze geschiedenis op verschillende manieren hoop te vinden.
Dit is zowel in het handelen van God als in het handelen van Adam terug te vinden. Maar ook is er indirect een verwijzing te vinden naar Jezus Christus als Verlosser.
In Genesis 1 lezen wij dat God de hemel en de aarde schiep. Vervolgens wordt in Genesis 2 beschreven dat God de Hof van Eden voortbracht.
Beide leefomgevingen accentueren een bepaald aspect van de leefwereld van de mens. Het probleem is echter dat de mens door de zondeval uit de Hof van Eden is gezet.
Hoe vindt de mens de weg weer terug naar het paradijs?

Wij zijn als mensen geschapen naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Wat houdt dit precies in en hoe kunnen wij dat vorm geven in deze gevallen wereld?
Na de zondeval zijn wij beschadigde beelddragers geworden. Gelukkig is er door het verlossende werk van de Here Jezus Christus herstel mogelijk.
Vanuit Zijn rechtvaardiging hebben wij niet alleen hoop, maar kunnen wij ook weer in bepaalde mate naar Gods bedoeling leven en handelen.

 

De Bijbel leert ons dat God er altijd al is geweest en dat Hij boven tijd en ruimte staat. Wij vinden Gods bestaan soms moeilijk te bevatten. Ook kunnen wij Gods handelen soms moeilijk begrijpen.
Maar door God ter verantwoording te roepen, draaien wij de zaken om. Hoe zal immers het gemaakte Zijn Schepper ter verantwoording roepen?
Genesis is het eerste boek van de Bijbel, maar ook het eerste boek van de Thora. Bij de Thora denken wij aan wetten een voorschriften. Toch bestaat een groot deel van de Thora uit de geschiedenis van de voorvaderen en Israël.
Daarom biedt de Thora niet alleen onderwijs over wat men behoort te doen, maar vooral ook hoe men behoort te leven, waarbij de voorvaderen en Israël ons tot voorbeeld dienen.
Genesis is daarbij in de Thora het boek van het begin, waarbij het uiteindelijk verwijst naar het nieuwe begin zoals dat in Christus te vinden is.
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 06/06/2021
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 30/05/2021
  • Inleiding tot het boek Zefanja

    Zefanja uit de serie 'de kleine profeten' door Stuart Allen. Van de kleine profeten wordt er niet veel gelezen uit Zefanja. Hij is de negende en laatste profeet voor de ballingschap. Zijn naam betekent verborgen door de Heere. Hij is waarschijnlijk geboren tijdens het koningschap van Manasse en dat was een gewelddadige koning. 2 Koningen 21:16 zegt: "Bovendien vergoot Manasse heel veel...