We baseren ons leven allemaal op zowel gezond verstand als geloof.
Timothy Keller
 • 27 05
  samenkomst met Sebastiaan de Graaf 10:00 tot 11:30
 • 03 06
  samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30
 • 10 06
  samenkomst met Rob Oostman 10:00 tot 11:30
 • 17 06
  samenkomst met Job Ekhart 10:00 tot 11:30
 • 27 05 - 17 06
 • 24 06 - 15 07
 • 22 07 - 12 08
 • 19 08 - 06 09
 • 09 09 - 23 09
 • 30 09 - 13 10
 • 14 10 - 14 10

Ons privacybeleid is gewijzigd als gevolg van de Algemene Verordering Gegevensbescherming. Je kunt dit hier lezen.

Datum:
Schriftgedeelte:
Efeziërs 5:22-5:33
Serie:
Spreker:
Hits:
2375
Toelichting:
Efeze 5:22-33
22) Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere;
23) Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams.
24) Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles.
25) Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven;
26) Opdat Hij haar heiligen zou, [haar] gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;
27) Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.
28) Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief.
29) Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente.
30) Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.
31) Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot één vlees wezen.
32) Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg [dit], [ziende] op Christus en op de Gemeente.
33) Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebbe zijn eigen vrouw, alzo lief als zichzelven; en de vrouw [zie], dat zij den man vreze.
Loading Player...

Deel deze pagina via

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Efeze 3:9-9
En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;