Wie zich niet ergert maar verwondert, wordt geen tachtig, maar honderd!
Kaleo presenteert Iniminies. (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout.
Mp3 bestanden van bijbelstudie-avonden over het thema "Het getuigenis van de sterren" in het seizoen 1999-2000 door broeder Hoite Slagter.
De Here God heeft aan de hand van sterren en sterrenbeelden een indrukwekkend profetisch getuigenis gegeven van het lijden van Christus en al de heerlijkheid daarna.

Loading Player...

<8 De Le;pu',description:' d 16&qu101"00\x3C2-20>idebar-l<strong>',se wo:'lse woordgAe6t;sss="c'},{file:'lse woordgAe6t;smp3/1"000418"https:/ter" -Hsng>pdown-toggl>
<7 De > enbok (doiu)',description:' d 18hebben:1"00\x3C2-20>idebar-l<strong>',se wo:'lse woordgAe6t;sss="c'},{file:'lse woordgAe6t;smp3/1"000321"https:/ter" -Hsng>pdown-toggl>
<6 De boogr cus.&l',description:' d 21
  • :1"00\x3C2-20>idebar-l<strong>',se wo:'lse woordgAe6t;sss="c'}], :'100%',heimg :'33px',autosti> :false,skin:{name:'soord'},dilassyn 26&:false,dilassydescription:false,visualplayjdtu:false,oordts:{onPlayjdtu(601:2Ft ction(oordt){for (var i = 0; jQuery("# te la"+i).length; i++){jQuery("# te la"+i).rem veCww.k("sgen-orm>t");}jQuery("# te la"+oordt.indux).addCww.k("sgen-orm>t");var orory = jwplayqu().It"Playjdtu(601();ifze sory.duration > 0){time = new Array();var hrs = Math.floore sory.duration/3600);ifzehrs > 0){time.pushehrs);}var min = Math.flooree sory.duration - hrs * 3600)/60);ifzehrs == 0 || min >= 10){time.pushemin);} et se{time.pushe"0" + min);}var sec = sory.duration - hrs * 3600 - min * 60;ifzesec >= 10){time.pushesec);} et se{time.pushe"0" + sec);}var duration = time.join(":");jQuery("#playht; duration").html(duration);} et se{jQuery("#playht; duration").html("");}jQuery("#playht; pic").attr("src", sory.se wo);ife sory.se wo){jQuery("#playht; pic").show();}et s{jQuery("#playht; pic").hide();}ife sory.foror){jQuery("#playht; foror").html( sory.foror);jQuery("#playht; foror").show();}et s{jQuery("#playht; foror").hide();}jQuery("#playht; n 26&").html( sory.n 26&);jQuery("#playht; desc").html( sory.description);}}});%2(cript>de=";httode=";htto;img src="https://www.kaleo.nl/images/stories/bijbe105"over belangrijke Bijt="" class="pull-right iot;pu />Je ledownloaet/downloae/="https:/ ersng&en/7ww.kaleo.tps:/ -omgrk--mroplk'?,sng&plkkstrd 3=" n 26>{I &lG3A%2F%2Description 201s&lG3A%2F%2(6n: wassoeoDageDkstrd"" /> gt;Aanvang: " />11Itemid=101">D.ages/stories/ephe omgrk-%beddlk'?,sng& - eDkstrd";8 studie2F%2;https://t;img spaddimeibotl-rig3px; od88-align:lef;b font-size:8plearolor:#808080;ages/stories/e ersng&en%2;https://t;img spaddimeibotl-rig3px; od88-align: lef;br /;oltip" ""<strong>Bijbelse woorjdownloaet/filese woorpdf.png" ="18" heimg ="18" t;img src=&quo 0px; vertical-align: top;"tip" ""20> />Je ledownloaet/downloae/="https:/ ersng&en/69w.kaleo.tps:/ -omgrk--mroplk'?,sng& 3=" n 26>{I &lG3A%2F%2Description 201s&lG3A%2F%2(6n: wassoeorong ersng& " />Sebastirk-S" /> gt;Aanvang: op>11Itemid=101">D.ages/stories/ephe omgrk-%beddlk'?,sng& ";8 studie2F%2;https://t;img spaddimeibotl-rig3px; od88-align:lef;b font-size:8plearolor:#808080;ages/stories/e ersng&en%2;https://t;img spaddimeibotl-rig3px; od88-align: lef;br /;oltip" ""<strong>Bijbelse woorjdownloaet/filese woorpdf.png" ="18" heimg ="18" t;img src=&quo 0px; vertical-align: top;"tip" ""20> />Je ledownloaet/downloae/="https:/ ersng&en/68"https:/ -o ert;cl gt;Aanvang: " />5t/sermon ronggIt;agkte /k&Frans Voskamp.ages/stories/ephe o/serd se Hal g1.0;8 studie2F%2;https://t;img spaddimeibotl-rig3px; od88-align:lef;b font-size:8plearolor:#808080;ages/stories/e ersng&en%2;https://t;img spaddimeibotl-rig3px; od88-align: lef;br /;oltip" ""<strong>Bijbelse woorjdownloaet/filese woorpdf.png" ="18" heimg ="18" t;img src=&quo 0px; vertical-align: top;"tip" ""20> />Je ledownloaet/downloae/="https:/ ersng&en/67"https:/ -de6t-uud 26& 3=" n 26>{I &lG3A%2F%2Description 201s&lG3A%2F%2(6n: wassoeorong ersng& " /> gt;Aanvang: " />2
  • ron7.ages/stories/ephe De6t-E t />Je ledownloaet/downloae/="https:/ ersng&en/6edenis een grote nput typ7 3=" n 26>{I &lG3A%2F%2Description 201s&lG3A%2F%2(6n: wassoeorong ersng& " /> gt;Aanvang: tter" " />11/04/ en .s=&quG een g ote
  • <7 ;8 studie2F%2;https://t;img spaddimeibotl-rig3px; od88-align:lef;b font-size:8plearolor:#808080;ages/stories/e ersng&en%2;http2;http2;http2;http2;httode=";httode=!-- //SIDEBAR LEFT --> eeot;htto;img s eeo;img s e =!-- FOOTER --> eede=!-- FOOT NAVIGATION --> des://www.kalcontai"eel de!-- SPOTLIGHT --> des://www.kaleo.spotlimg seo.footnav row eel dees://www.kalarol-lg-2arol-md-12arol-sm-12arol-xs-12 eel del di>eer belangrijke Biotli> s:/seel des:/ eel dees:/ eel del di> ;&q>InloggIt; oroulege ies oeel del di>
    s://s/biform-a><&lelangriform-group eel dees://www.kalcheckbox eel deelasto/forbimodlgn-rt; e"><& eel dil nput/s/bimodlgn-rt; e"><&lp;voorcheckbox eel ddelnamerirt; e"><&lelangri nput eel ddelvalueriyes"0> Ont="ha mijl dil /lasto eel dee";httodeele";httodeel des://www.kalcontrol-group eel d nput/p;voorsubmi8" nameriSubmi8" www.kalbtn btnl se ry" valueriInlog&enl ="fieldsonleel ="formleel de=";httodeele";httodeee";httodee";httodeel delle";httodeel es://www.kalarol-lg-2aarol-md-2 hie or-md aarol-sm-4 hie or-sm aarol-xs-6 hie or-xs Beel del d&asTooeel delle";httodeel es://www.kalarol-lg-2aarol-md-3 hie or-md aarol-sm-3 hie or-sm aarol-xs-6 hie or-xs Beel del d&asTooeel delle";httodeel es://www.kalarol-lg-2aarol-md-4 hie or-md aarol-sm-4 hie or-sm aarol-xs-6 hie or-xs Beel del d&asTooeel delle";httodeel es://www.kalarol-lg-2aarol-md-6 hie or-md aarol-sm-6 hie or-sm aarol-xs-6 hie or-xs Beel del d&asTooeel delle";httodeel es://www.kalarol-lg-2aarol-md-12 hie or-md aarol-sm-12 hie or-sm aarol-xs-12 hie or-xs Beel del d&asTooeel delle";httodeee";httoe!-- SPOTLIGHT --> dee";httodee!-- //FOOT NAVIGATION --> desg>-sop" title=d3-copy;img Beeles://www.kalcontai"eel es://www.kalrow eel des://www.kalcol-md-12aropy;img Beel de es://www.kalcusl-r" > des://t;img sod88-align: corour;ag© gt;Bi ro0 in 20<2-20>adrts" s: /&gn 26>Routunnag>-HishPlace is/word/o ertons/> rmatou/routu&lpamget="_selfted"bouw "HishPlace , Juliana&lG se63 3262 SHclas-Beijer Vooie2F%2-20>o ername " />h3 sIDen emid(6ijb-er?Inna<bafgrk-;cr(6is601;ing (rieur ot; ouef /&gn 26>Sieur oef mailwnag>-/--webmaemailie2F) ltip"t;img sfont-size: 10px;"F%2-20>;8 studie;htt;img s deele";httodeel dee";httodee";httod;8 g>-sops ="foote toe!-- //FOOTER --> o;img s e!-- GlobalNsituntg& (gtg&.js) pscriptsasynctip" ""<strong&googletg&managfo.ert/gtg&/js?"-oUA-8155418&1 pscript> window.leidLayqu = window.leidLayqu || []; Ft ction gtg&(){leidLayqu.pusheamgumm>ts);} gtg&('js', new Date()); gtg&('configomotUA-8155418&1omo{ 'anonymize_ip': true }); /(cript> /body> /html>