zondag 28 juli 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
zondag 4 augustus 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
  • Dag 204 "Vervloekt is de dag waarop ik geboren ben. De dag waarop mijn moeder mij gebaard heeft, laat die niet gezegend zijn" (Jer. 20:14). Behalve dat het volk niet naar Jeremia luistert, wordt hij ook nog geslagen en in een blok gezet. Maar toch moest hij profeteren: "Zei ik: Ik zal niet aan Hem denken, ik zal niet meer spreken in Zijn Naam, dan werd het in mijn hart als brandend vuur, opgesloten in mijn beenderen. Wel deed ik moeite om het in te houden, maar ik kon het...

    Lees de volledige dag

"Doe nooit iets dat indruist tegen uw geweten, zelfs als de staat dat van u verlangt. - Albert Einstein"

Gemeenteweekend

Sprekers: ,
Download
3 studies gehouden tijdens het gemeenteweekend van april 1996, met als thema "ontdek je plekje".
Onderwerpen: "Wat is de wil van God in je leven?", "Leven in verwachting" en "Gemeenschap met God en met gelovigen".


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Gemeenschap met God en met gelovigen 1Johannes 1:1-1:4 zaterdag, 20 april 1996
Leven in verwachting Filippenzen 3:17-4:1 zaterdag, 20 april 1996
Wat is de wil van God in je leven Filippenzen 3:2-3:16 vrijdag, 19 april 1996