zondag 25 februari 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
  • Dag 54 "En op de dag van uw blijdschap, op uw feestdagen en aan het begin van uw maanden moet u ook op de trompetten blazen, bij uw brandoffers en bij uw dankoffers. Ze dienen u tot gedachtenis voor het aangezicht van uw God. Ik ben de HEERE, uw God" (Num. 10:10). Mozes moest twee zilveren trompetten maken. "Ze dienen u tot het samenroepen van de gemeenschap en tot het opbreken van de kampen" (Num. 10:2b). De priesters moesten erop blazen en er waren verschillende signalen,...

    Lees de volledige dag

"Geduld verlies je het makkelijkste als je het niet bezit"

Gemeenteweekend

Sprekers: ,
Download
3 studies gehouden tijdens het gemeenteweekend van april 1996, met als thema "ontdek je plekje".
Onderwerpen: "Wat is de wil van God in je leven?", "Leven in verwachting" en "Gemeenschap met God en met gelovigen".


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Gemeenschap met God en met gelovigen 1Johannes 1:1-1:4 zaterdag, 20 april 1996
Leven in verwachting Filippenzen 3:17-4:1 zaterdag, 20 april 1996
Wat is de wil van God in je leven Filippenzen 3:2-3:16 vrijdag, 19 april 1996