zondag 28 april 10:00 - 11:30 Spreker Hans van de Lagemaat
zondag 5 mei 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
  • Dag 111 "voorzeker, zoals ik u bij de HEERE, de God van Israël, gezworen heb: Voorzeker, uw zoon Salomo zal na mij koning zijn, en híj zal in mijn plaats op mijn troon zitten, voorzeker, zo zal ik deze dag nog doen" (1 Kon. 1:30). David had aan Bathseba beloofd dat Salomo koning zou worden na hem. Salomo betekent: vreedzaam, vredig. Tijdens zijn regering is er een groot rijk geweest waarin vrede was. Daarmee is Salomo een beeld van Christus Die zal regeren in het vrederijk, waarbij...

    Lees de volledige dag

"Wij zijn dagjesmensen. We leven bij de dag."

De kleine profeten

Sprekers:
Download
Bijbelstudies door Peter Slagter over het thema "Een inleiding op de kleine profeten", in het seizoen 2012-2013.


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
De kleine profeten - Maleachi - studie 12 Maleachi 1:1-4:6 donderdag, 28 november 2013
De kleine profeten - Zacharia - studie 11 Zacharia 1:1-14:21 donderdag, 31 oktober 2013
De kleine profeten - Haggai - studie 10 Haggai 1:1-2:24 donderdag, 03 oktober 2013
De kleine profeten - Zefanja - studie 09 Sefanja 1:1-3:20 donderdag, 05 september 2013
De kleine profeten - Habakuk - studie 08 Habakuk 1:1-3:19 donderdag, 25 april 2013
De kleine profeten - Nahum - studie 07 Nahum 1:1-3:19 donderdag, 28 maart 2013
De kleine profeten - Micha - studie 06 Micha 1:1-7:20 donderdag, 28 februari 2013
De kleine profeten - Jona- studie 05 Jona 1:1-4:11 donderdag, 31 januari 2013
De kleine profeten - Obadja- studie 04 Obadja 1:1-1:21 donderdag, 20 december 2012
De kleine profeten - Amos- studie 03 Amos 1:1-9:15 donderdag, 22 november 2012

Pagina 1 van 2