zondag 28 april 10:00 - 11:30 Spreker Hans van de Lagemaat
zondag 5 mei 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
  • Dag 111 "voorzeker, zoals ik u bij de HEERE, de God van Israël, gezworen heb: Voorzeker, uw zoon Salomo zal na mij koning zijn, en híj zal in mijn plaats op mijn troon zitten, voorzeker, zo zal ik deze dag nog doen" (1 Kon. 1:30). David had aan Bathseba beloofd dat Salomo koning zou worden na hem. Salomo betekent: vreedzaam, vredig. Tijdens zijn regering is er een groot rijk geweest waarin vrede was. Daarmee is Salomo een beeld van Christus Die zal regeren in het vrederijk, waarbij...

    Lees de volledige dag

"Wie de ander schopt, heeft maar een been om op te staan"

Het voornemen in het NT

Sprekers: ,
Download
5 studies van Peter en Hoite Slagter over het Voornemen van God naar voren komend in het Nieuwe Testament, gehouden in het najaar van 2012.


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Het voornemen van de eeuwen Efeziërs 3:1-1:13 zondag, 25 november 2012
Het voornemen van de verkiezing Romeinen 9:1-9:16 zaterdag, 24 november 2012
De raad van Zijn wil Efeziërs 1:1-1:14 zaterdag, 24 november 2012
De heilige roeping 2Timoteüs 1:3-1:14 zaterdag, 24 november 2012
Naar zijn voornemen geroepen Romeinen 8:28-8:28 vrijdag, 23 november 2012