zondag 28 april 10:00 - 11:30 Spreker Hans van de Lagemaat
zondag 5 mei 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
  • Dag 111 "voorzeker, zoals ik u bij de HEERE, de God van Israël, gezworen heb: Voorzeker, uw zoon Salomo zal na mij koning zijn, en híj zal in mijn plaats op mijn troon zitten, voorzeker, zo zal ik deze dag nog doen" (1 Kon. 1:30). David had aan Bathseba beloofd dat Salomo koning zou worden na hem. Salomo betekent: vreedzaam, vredig. Tijdens zijn regering is er een groot rijk geweest waarin vrede was. Daarmee is Salomo een beeld van Christus Die zal regeren in het vrederijk, waarbij...

    Lees de volledige dag

"Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U - Augustinus"

Ezechiel

Sprekers:
Download
Op deze Bijbelstudie-avonden behandelt Peter Slagter de indrukwekkende bediening van de profeet Ezechiel.
Het gaat daarbij niet zozeer over de profetieen die hij van Godswege heeft uitgesproken, maar meer over de impact die het profeet zijn op het leven van Ezechiel (en andere profeten) heeft gehad.


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Ezechiel - avond 4 Ezechiël 24:15-27 donderdag, 10 april 2014
Ezechiel - avond 3 Ezechiël 5:1-12
Ezechiël 12:1-16
donderdag, 13 maart 2014
Ezechiel - avond 2 Er is geen specifiek gedeelte uit het boek als Schriftgedeelte aan te geven. donderdag, 13 februari 2014
Ezechiel - avond 1 Er is geen specifiek gedeelte uit het boek als Schriftgedeelte aan te geven. donderdag, 16 januari 2014