zondag 28 juli 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
zondag 4 augustus 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
  • Dag 204 "Vervloekt is de dag waarop ik geboren ben. De dag waarop mijn moeder mij gebaard heeft, laat die niet gezegend zijn" (Jer. 20:14). Behalve dat het volk niet naar Jeremia luistert, wordt hij ook nog geslagen en in een blok gezet. Maar toch moest hij profeteren: "Zei ik: Ik zal niet aan Hem denken, ik zal niet meer spreken in Zijn Naam, dan werd het in mijn hart als brandend vuur, opgesloten in mijn beenderen. Wel deed ik moeite om het in te houden, maar ik kon het...

    Lees de volledige dag

"Heb de moed niet hoogmoedig, maar ootmoedig te zijn"

Samenkomst

Sprekers: , , , , Daniel Taihutu , , , , Gellius Vochteloo , Hans Swart , , , , Jan Korpershoek , , , , Kor van der Hoeven , Martien Plomp , , , , , Rob Oostman , , Ruben Griffioen , , ,
Download
Preken tijdens de gehouden samenkomsten op zondagmorgen.


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Blijft bij wat u geleerd hebt 2Timoteüs 3:10-4:8 zondag, 21 juli 2024
Het heden, de toekomst en onze Hoop Handelingen 21-22 zondag, 14 juli 2024
Gezocht - Geantwoord - Gered 1Samuel 21:10-15
Psalmen 34
Rob Oostman zondag, 30 juni 2024
Wees sterk en moedig Joshua 1:1-9 zondag, 23 juni 2024
God steekt Zijn hand uit - Hij is DE Zorgverlener Matteüs 14:24-31 zondag, 09 juni 2024
Het lied van Mozes Openbaring 15
Openbaring 6:9-17
Deuteronomium 32:1-44
zondag, 02 juni 2024
De plaats die de Heere zal kiezen Deuteronomium 12:1-25 zondag, 26 mei 2024
De toekomstige 2e Pinksterdag Handelingen 2
Joël 2
zondag, 19 mei 2024
Er staat geschreven Hebreeën 11:1-2 zondag, 12 mei 2024
Bevrijding Handelingen 13 zondag, 05 mei 2024
Openbaring en profetie in het Oude Testament Openbaring 1 zondag, 28 april 2024
De zon Genesis 1:16 zondag, 21 april 2024
Verzoening 2Korintiërs 5:17-6:1 zondag, 14 april 2024
Wees standvastig - uw inspanning is niet tevergeefs in de Heere 1Korintiërs 15 zondag, 07 april 2024
Ons Paaslam is geslacht - Christus 1Korintiërs 5:7 zondag, 31 maart 2024