zondag 25 februari 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
  • Dag 54 "En op de dag van uw blijdschap, op uw feestdagen en aan het begin van uw maanden moet u ook op de trompetten blazen, bij uw brandoffers en bij uw dankoffers. Ze dienen u tot gedachtenis voor het aangezicht van uw God. Ik ben de HEERE, uw God" (Num. 10:10). Mozes moest twee zilveren trompetten maken. "Ze dienen u tot het samenroepen van de gemeenschap en tot het opbreken van de kampen" (Num. 10:2b). De priesters moesten erop blazen en er waren verschillende signalen,...

    Lees de volledige dag

"De grote vijand van de waarheid is meestal niet de leugen, opzettelijk, bedrieglijk en oneerlijk, maar de mythe, vasthoudend, overtuigend en onrealistisch. Vaak houden we vast aan de clichés van onze voorgangers. We toetsen alle feiten op een aantal - J.F. Kennedy"

Bergen in de Bijbel

Sprekers:
Download
Een reeks studies over de typologische betekenis van bergen in de Bijbel door Peter Slagter in het seizoen 2014-2015.


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Bergen in de Bijbel - Armageddon Openbaring 16:12-16 donderdag, 16 april 2015
Bergen in de Bijbel - Golgotha Johannes 10:10 donderdag, 19 maart 2015
De verheerlijking op de berg - Mattheus Matteüs 17:1-13 donderdag, 19 februari 2015
Bergen in de Bijbel - de Olijfberg 2Samuel 15:12-13 donderdag, 22 januari 2015
Bergen in de Bijbel - de Karmel 1Koningen 18:21-40 donderdag, 27 november 2014
Bergen in de Bijbel - Sinai/Horeb Exodus 3:1-6 donderdag, 30 oktober 2014
Bergen in de Bijbel - Moria Genesis 22:1-19
2Kronieken 3:1
donderdag, 02 oktober 2014
Bergen in de Bijbel - inleiding Psalmen 22:1-24:10 donderdag, 04 september 2014