zondag 28 april 10:00 - 11:30 Spreker Hans van de Lagemaat
zondag 5 mei 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
  • Dag 111 "voorzeker, zoals ik u bij de HEERE, de God van Israël, gezworen heb: Voorzeker, uw zoon Salomo zal na mij koning zijn, en híj zal in mijn plaats op mijn troon zitten, voorzeker, zo zal ik deze dag nog doen" (1 Kon. 1:30). David had aan Bathseba beloofd dat Salomo koning zou worden na hem. Salomo betekent: vreedzaam, vredig. Tijdens zijn regering is er een groot rijk geweest waarin vrede was. Daarmee is Salomo een beeld van Christus Die zal regeren in het vrederijk, waarbij...

    Lees de volledige dag

"De kunst van luisteren is moeilijker dan die van spreken"

De volken, Israel en de gemeente

Sprekers:
Download
Dit thema bepaalt ons bij de complete mensheid. In deze serie wordt de geschiedenis van de mensheid gevolgg, zoals deze in de Bijbel staat vermeld.
Daarbij komt Gods heilsplan aan de orde en ontdekken we dat het vooral gaat om de verlossing van de mens in dé Mens.

Met sub-thema's als 'Welke grondwoorden zijn er in het Oude en Nieuwe Testament voor 'volk'?, 'Wie worden met deze grondwoorden bedoeld?', 'Is er verschil tussen Israël en het Joodse volk?' en 'Hoe heeft het verlossingsplan zich toegespitst op de het lichaam van Christus?'.

Kortom: een studie voor ieder die meer wil weten over de Bijbelse invulling van allerlei 'bekende' begrippen.

De studies zijn gegeven door Hoite Slagter in het seizoen 2015-2016.


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
De volken, Israel en de gemeente - studie 09 Efeziërs 2:11-22 donderdag, 28 april 2016
De volken, Israel en de gemeente - studie 08 Deuteronomium 24:1-4 donderdag, 31 maart 2016
De volken, Israel en de gemeente - studie 07 Exodus 2:23-3:15 donderdag, 03 maart 2016
De volken, Israel en de gemeente - studie 06 Genesis 10 donderdag, 04 februari 2016
De volken, Israel en de gemeente - studie 05 Matteüs 1:18-21 donderdag, 07 januari 2016
De volken, Israel en de gemeente - studie 04 Genesis 10 donderdag, 10 december 2015
De volken, Israel en de gemeente - studie 03 Genesis 3
Handelingen 17:24-27
donderdag, 12 november 2015
De volken, Israel en de gemeente - studie 02 Genesis 1:26-2:1 donderdag, 15 oktober 2015
Inleiding - bedelingen, eeuwen en werelden Efeziërs 3:10-11 vrijdag, 18 september 2015