zondag 2 juni 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
zondag 9 juni 10:00 - 11:30 spreker Job Ekhart
  • Dag 147 "Zij vierden het Loofhuttenfeest volgens wat geschreven staat, namelijk een brandoffer van een dag op die dag in het juiste aantal, overeenkomstig de bepaling voor elke afzonderlijke dag" (Ezra 3:4). Kores, de koning van Perzië, laat door de Heere geleid het volk terug keren naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen. Ze herbouwen eerst als één man het altaar op het oude fundament en brengen volgens de wet van Mozes alle offers. Hoewel er verschrikking is van de volken...

    Lees de volledige dag

"Doe nooit iets dat indruist tegen uw geweten, zelfs als de staat dat van u verlangt. - Albert Einstein"

Genesis, het boek van het begin

Sprekers:
Download
Genesis is het eerste boek van de Thora, het eerste deel van de Bijbel. Thora (meestal weergegeven met 'wet') betekent 'onderwijzing' en is afgeleid van een werkwoord dat onder meer 'fundament leggen' betekent.
De Thora is het fundament van de openbaring van God (de Bijbel) en Genesis is op zijn beurt weer de basis van de Thora.

In Genesis begint het allemaal. Veel dingen komen voor het eerst in dit Bijbelboek voor. De oorspronkelijke naam van dit Bijbelboek bevestigt dit: In den beginne of In beginsel.
Daarom is Genesis in grote mate bepalend voor de betekenis van woorden en begrippen die later in de Bijbel voorkomen.

De prachtige wijze waarop de grootse gebeurtenissen daarin beschreven zijn, brengen ons als lezers onder de indruk. Zeker op die plaatsen waar we bepaald worden bij schaduwbeelden van de Heere Jezus.


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Genesis - studie 09 Genesis 37:1-11 donderdag, 12 mei 2016
Genesis - studie 08 Genesis 36:1-43 donderdag, 14 april 2016
Genesis - studie 07 Genesis 25:12-20 donderdag, 17 maart 2016
Genesis - studie 06 Genesis 11:27-12:4 donderdag, 18 februari 2016
Genesis - studie 05 Genesis 10-11 donderdag, 21 januari 2016
Genesis - studie 04 Genesis 6 donderdag, 26 november 2015
Genesis - studie 03 Genesis 4-5 donderdag, 29 oktober 2015
Genesis - studie 02 Genesis donderdag, 01 oktober 2015
Genesis - inleiding Genesis donderdag, 03 september 2015