zondag 28 april 10:00 - 11:30 Spreker Hans van de Lagemaat
zondag 5 mei 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
  • Dag 111 "voorzeker, zoals ik u bij de HEERE, de God van Israël, gezworen heb: Voorzeker, uw zoon Salomo zal na mij koning zijn, en híj zal in mijn plaats op mijn troon zitten, voorzeker, zo zal ik deze dag nog doen" (1 Kon. 1:30). David had aan Bathseba beloofd dat Salomo koning zou worden na hem. Salomo betekent: vreedzaam, vredig. Tijdens zijn regering is er een groot rijk geweest waarin vrede was. Daarmee is Salomo een beeld van Christus Die zal regeren in het vrederijk, waarbij...

    Lees de volledige dag

"Zuchten is slecht voor de gezondheid"

Studies uit het Lukas-evangelie

Sprekers:
Download
Lukas is de schrijver van het Lukasevangelie en het boek Handelingen. Deze boeken vormen samen een doorlopende geschiedschrijving met de dood en opstanding van Christus als middelpunt. 
Wat Lukas bijzonder maakt, is zijn nauwe verbondenheid met de apostel Paulus, die hij vergezelde tot en met het einde van diens bediening. Vanuit dit perspectief bezien, komen begrippen als bijvoorbeeld ‘genade’ en ‘heidenen’ in een compleet ander licht te staan. 
Met Paulus’ boodschap in het achterhoofd spreken de gebeurtenissen die Lukas beschrijft in zijn evangelie ons op een bijzondere manier aan en worden we bemoedigd door de geestelijke toepassingen en lessen die we eruit kunnen trekken.


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Studies uit het Lukas-evangelie - avond 18 Lukas 22:23 donderdag, 17 mei 2018
Studies uit het Lukas-evangelie - avond 17 Lukas 22 donderdag, 19 april 2018
Studies uit het Lukas-evangelie - avond 16 Lukas 24 donderdag, 22 maart 2018
Studies uit het Lukas-evangelie - avond 15 Lukas 18:18-19:10 donderdag, 22 februari 2018
Studies uit het Lukas-evangelie - avond 14 Lukas 16:14-31 donderdag, 25 januari 2018
Studies uit het Lukas-evangelie - avond 13 Lukas 15 donderdag, 07 december 2017
Studies uit het Lukas-evangelie - avond 12 Lukas 11:17-54 donderdag, 09 november 2017
Studies uit het Lukas-evangelie - avond 11 Lukas 9:34-36
Lukas 10:25-37
donderdag, 12 oktober 2017
Studies uit het Lukas-evangelie - avond 10 Lukas 9:10-36 donderdag, 14 september 2017
Studies uit het Lukas-evangelie - avond 09 Lukas 6:1-16 donderdag, 04 mei 2017

Pagina 1 van 2