donderdag 7 december 20:00 - 21:30 Het leven van David door Hoite Slagter
zondag 10 december 10:00 - 11:30 spreker Sebastiaan de Graaf
"Vriendschap is oneindig meer waard dan vriendelijkheid"

Op weg naar de eindtijd

Sprekers:
Download

De eindtijd heeft te maken met de toekomst. Voor de één een open deur; de ander zal zeggen: 'Maar we leven toch al in de eindtijd?'.
Tijdens de Bijbelstudie-avonden gaan we ons bezighouden met de toekomst en proberen we de plaats in Gods plan te ontdekken van begrippen als 'de laatste dagen', 'te dien dage', 'eindtijd' en nog veel meer.

God is de Enige Die weet hoe het allemaal zal gaan. Wij proberen daar aan de hand van Zijn Woord een beeld van te krijgen. Dat kan een mooie zoektocht opleveren!


De studies worden gegeven door Hoite Slagter voor Bijbelstudiegroep Westland in het seizoen 2018-2019.


Teksten die betrekking hebben op de laatste dagen

Er is een tijdpad in het Nieuwe Testament te ontdekken dat omschreven wordt als 'de laatste dagen'. Beginnend met de komst van de Heere Jezus, via de Handelingentijd uitmondend in de 1000 jaren van Openbaring. Onderstaande teksten omvatten of passen in dit tijdpad:

  • Jes.2:2 in het laatste van de dagen.

Deze uitdrukking (be-acharieth hajamiem) staat exact zo in Gen.49:1; Num.24:14-19; Deut.4:30; 31:29; Jer.23:20; 30:24-31:2; 48:47 (omkeer gevangenschap van Moab); 49:39 (idem gevangenschap van Elam); Ezech.38:14-16; Dan.10:14; Hos.3:5 en Micha 4:1.

  • Joh.7:37 in de laatste dag, de grote van het feest.
  • Joh.6:40, 44, 54 op/met de laatste dag (i.v.m. opstaan).
  • Joh.6:39 in de laatste dag (wat de Vader Mij gegeven heeft, zal Ik doen opstaan).
  • Joh.11:24 (opstanding Lazarus); 12:48 in de laatste dag (het woord veroordeelt) - vgl. Job 14:12.
  • Hand.2:17 in 'de' (met lidwoord tais) laatste dagen.
  • Hebr.1:1 op het moment van (epi) de laatste (sing.) van de dagen (gesproken in de Zoon).
  • Jak.5:3 in de laatste dagen (schatten verzamelen).
  • (1 Pet.1:5 in de laatste tijd (kairos) - vgl. Efe.1:10, bedeling).
  • 2 Pet.3:3 in het laatste van de dagen (spotters, die twijfelen aan de belofte van de komst).
De Bijbelstudie is helaas niet volledig opgenomen.