zondag 2 juni 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
zondag 9 juni 10:00 - 11:30 spreker Job Ekhart
  • Dag 147 "Zij vierden het Loofhuttenfeest volgens wat geschreven staat, namelijk een brandoffer van een dag op die dag in het juiste aantal, overeenkomstig de bepaling voor elke afzonderlijke dag" (Ezra 3:4). Kores, de koning van Perzië, laat door de Heere geleid het volk terug keren naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen. Ze herbouwen eerst als één man het altaar op het oude fundament en brengen volgens de wet van Mozes alle offers. Hoewel er verschrikking is van de volken...

    Lees de volledige dag

"Doe nooit iets dat indruist tegen uw geweten, zelfs als de staat dat van u verlangt. - Albert Einstein"

De Efezebrief

Sprekers:
Download
In de Efezebrief lezen we over allerlei bijzondere waarheden met betrekking tot de gemeente van nu, het lichaam van Christus.
Wanneer de waarheden van de Efezebrief de basis zijn in je leven en wanneer je vervolgens ook op die basis blijft staan, is alles gewonnen!
Je krijgt een Bijbelse visie op Gods werk in deze tijd en op je positie in Christus.
Je leert om los te laten hoe je jezelf ziet en oog te krijgen voor hoe God je ziet.

De studies worden gegeven door Hoite Slagter voor Bijbelstudiegroep Westland in het seizoen 2019-2020 en 1 of 2 studies in het seizoen 2020-2021.

Aanvang: 20.00 uur. Vooraf is er koffie en thee.
Adres: Bijbelstudiegroep Westland; Info tel. 0174-629799


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
De Efezebrief - avond 08 Efeziërs 3:1-13
Efeziërs 4:1-6
donderdag, 15 oktober 2020
De Efezebrief - avond 07 Efeziërs 2:19-22
Efeziërs 4:7-19
donderdag, 05 maart 2020
De Efezebrief - avond 06 Efeziërs 2:11-19
Efeziërs 4:17-32
donderdag, 06 februari 2020
De Efezebrief - avond 04 en 05 Efeziërs 2
Efeziërs 5
donderdag, 09 januari 2020
De Efezebrief - avond 03 Efeziërs 1
Efeziërs 6
donderdag, 31 oktober 2019
De Efezebrief - avond 02 Efeziërs 1:1-2
Efeziërs 6:21-24
donderdag, 03 oktober 2019
De Efezebrief - studie 01 Kolossenzen 4:15-16 donderdag, 05 september 2019