zondag 25 februari 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
  • Dag 54 "En op de dag van uw blijdschap, op uw feestdagen en aan het begin van uw maanden moet u ook op de trompetten blazen, bij uw brandoffers en bij uw dankoffers. Ze dienen u tot gedachtenis voor het aangezicht van uw God. Ik ben de HEERE, uw God" (Num. 10:10). Mozes moest twee zilveren trompetten maken. "Ze dienen u tot het samenroepen van de gemeenschap en tot het opbreken van de kampen" (Num. 10:2b). De priesters moesten erop blazen en er waren verschillende signalen,...

    Lees de volledige dag

"Alleen een wegwerpcultuur zegt dat mensen een eenmalig bestaan hebben"

Woonplaatsen van God

Sprekers:
Download
Een serie van 3 preken door Ronald Lammers over:

1. Het paradijs
2. De hemel
3. Het Vaderhuis


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Het vaderhuis van God Johannes 14:1-3 zondag, 20 oktober 2019
De hemel is dichtbij Deuteronomium 10:14 zondag, 13 januari 2019
Verlangen naar het paradijs Lukas 23:39-43 zondag, 28 oktober 2018