zondag 28 april 10:00 - 11:30 Spreker Hans van de Lagemaat
zondag 5 mei 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
  • Dag 111 "voorzeker, zoals ik u bij de HEERE, de God van Israël, gezworen heb: Voorzeker, uw zoon Salomo zal na mij koning zijn, en híj zal in mijn plaats op mijn troon zitten, voorzeker, zo zal ik deze dag nog doen" (1 Kon. 1:30). David had aan Bathseba beloofd dat Salomo koning zou worden na hem. Salomo betekent: vreedzaam, vredig. Tijdens zijn regering is er een groot rijk geweest waarin vrede was. Daarmee is Salomo een beeld van Christus Die zal regeren in het vrederijk, waarbij...

    Lees de volledige dag

"Beoordeel niemand voordat je in zijn omstandigheden bent geweest"

De samengestelde namen van de HEERE

Sprekers:
Download
Namen in de Bijbel hebben vaak bijzondere betekenissen. Ze maken geschiedenissen levend en geven daar meer informatie over.
Ook de Naam van de HEERE wijst ons op Wie Hij is: de Ik ben, Hij Die er altijd is.
Het Oude Testament bevat een tiental zogenaamde 'samengestelde namen van de HEERE'. Denk bijvoorbeeld aan 'de HEERE van de legermachten' of 'de HEERE onze gerechtigheid'.
Deze namen bepalen ons bij verschillende eigenschappen van God en hebben vaak een profetische betekenis. Door ze te bestuderen, krijgen we meer zicht op Wie God (voor ons) is.


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
De HEERE is aldaar - avond 10 Ezechiël 48:30-35 donderdag, 27 mei 2021
De HEERE onze gerechtigheid - avond 09 Jeremia 32
Jeremia 23
donderdag, 29 april 2021
De HEERE de Allerhoogste - avond 08 Psalmen 7
Psalmen 97
Psalmen 47
donderdag, 01 april 2021
De Heere is mijn Herder - avond 07 Psalmen 23 donderdag, 04 maart 2021
De HEERE der legermachten - avond 06 Romeinen 9:29 donderdag, 04 februari 2021
De HEERE is vrede - avond 05 Richteren 6:1-24 donderdag, 07 januari 2021
Ik de Heere Die u heiligt - avond 04 Jesaja 6:1-3 donderdag, 26 november 2020
De HEERE is mijn Banier - avond 03 Exodus 17:8-16 donderdag, 29 oktober 2020
De HEERE uw Heelmeester - avond 02 Exodus 15:22-27 donderdag, 01 oktober 2020
De HEERE zal voorzien - avond 01 Genesis 21:33-22:19 donderdag, 03 september 2020