zondag 2 juni 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
zondag 9 juni 10:00 - 11:30 spreker Job Ekhart
  • Dag 147 "Zij vierden het Loofhuttenfeest volgens wat geschreven staat, namelijk een brandoffer van een dag op die dag in het juiste aantal, overeenkomstig de bepaling voor elke afzonderlijke dag" (Ezra 3:4). Kores, de koning van Perzië, laat door de Heere geleid het volk terug keren naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen. Ze herbouwen eerst als één man het altaar op het oude fundament en brengen volgens de wet van Mozes alle offers. Hoewel er verschrikking is van de volken...

    Lees de volledige dag

"Wie de ander schopt, heeft maar een been om op te staan"

Israël, de volken en de gemeente

Sprekers:
Download
Het thema bepaalt ons bij de complete mensheid. We gaan de geschiedenis van de mensheid volgen aan de hand van de informatie die de Bijbel ons geeft.
Daarbij komt Gods heilsplan aan de orde en zullen we ontdekken dat het vooral gaat om de verlossing van de mens in dé Mens.
Met sub-thema's als 'Welke grondwoorden zijn er in het Oude en Nieuwe Testament voor 'volk'?, 'Wie worden met deze grondwoorden bedoeld?', 'Is er verschil tussen Israël en het Joodse volk?' en 'Hoe heeft het verlossingsplan zich toegespitst op de het lichaam van Christus?'.

Kortom: opnieuw een studie voor ieder die meer wil weten over de Bijbelse invulling van allerlei 'bekende' begrippen.

Met studies is een aanvang gemaakt in 2022 en worden gehouden bij Bijbelstudiegroep Westland.


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Israel, de volken en de gemeente - avond 12 Hosea 1:11 donderdag, 11 mei 2023
Israel, de volken en de gemeente - avond 11 2Kronieken 35:16-18 donderdag, 20 april 2023
Israel, de volken en de gemeente - avond 10 Exodus 19 donderdag, 23 maart 2023
Israel, de volken en de gemeente - avond 09 Genesis 50:24 donderdag, 23 februari 2023
Israel, de volken en de gemeente - avond 08 Hebreeën 11:8-19 donderdag, 26 januari 2023
Israel, de volken en de gemeente - avond 07 Genesis 10 donderdag, 15 december 2022
Israël, de volken en de gemeente - avond 06 Genesis 10 donderdag, 17 november 2022
Israël, de volken en de gemeente - avond 05 Handelingen 17:22-27 donderdag, 20 oktober 2022
Israël, de volken en de gemeente - avond 04 Romeinen 5:12-14
Genesis 3:1-6
donderdag, 22 september 2022
Israel, de volken en de gemeente - avond 03 Genesis 1:26-28 donderdag, 19 mei 2022

Pagina 1 van 2