zondag 25 februari 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
  • Dag 54 "En op de dag van uw blijdschap, op uw feestdagen en aan het begin van uw maanden moet u ook op de trompetten blazen, bij uw brandoffers en bij uw dankoffers. Ze dienen u tot gedachtenis voor het aangezicht van uw God. Ik ben de HEERE, uw God" (Num. 10:10). Mozes moest twee zilveren trompetten maken. "Ze dienen u tot het samenroepen van de gemeenschap en tot het opbreken van de kampen" (Num. 10:2b). De priesters moesten erop blazen en er waren verschillende signalen,...

    Lees de volledige dag

"De kunst van luisteren is moeilijker dan die van spreken"

Het leven van David

Sprekers:
Download
Een reeks studies over het leven van David door Hoite Slagter in het seizoen 2023-2024.

Voor veel mensen zal het eerste wat hen te binnen schiet, wanneer ze iets over David zouden moeten zeggen, de geschiedenis van David en Goliath zijn.
Maar kijken we naar het in de Bijbel uitgebreid beschreven leven van David, dan is er nog veel meer over hem te vertellen.
Zoals zijn wonderlijke zalving. Zijn verhouding tot, niet alleen Goliath, maar ook tot Saul, Bathseba en vooral ook God Zelf. Denk wat dit laatste betreft aan de vele door hem geschreven psalmen die een rijk getuigenis geven van zijn geloofsleven.
Verder is zijn naam onlosmakelijk verbonden aan het koningschap over Israël en lezen we veel over de "troon van David" waarop zijn Opvolger - de Zoon van David - uiteindelijk zal zitten.


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Het leven van David - avond 06 2Samuel 7 donderdag, 15 februari 2024
Het leven van David - avond 05 Psalmen 52
Psalmen 56
donderdag, 18 januari 2024
Het leven van David - avond 04 1Kronieken 20:1-3 donderdag, 07 december 2023
Het leven van David - avond 03 1Samuel 13-14 donderdag, 09 november 2023
Het leven van David - avond 02 1Samuel 16-18 donderdag, 12 oktober 2023
Het leven van David - avond 01 Efeziërs 1:5-7 donderdag, 14 september 2023