zondag 23 juni 10:00 - 11:30 spreker Johan van der Hoeven
zondag 30 juni 10:00 - 11:30 spreker Sebastiaan de Graaf
  • Dag 169 "Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag" (Ps. 25:5). David verwacht de hele dag de God van zijn heil. Wanneer wij bezoek verwachten, hebben we het druk met de voorbereidingen. Alles moet netjes en schoon zijn. Er moet wat lekkers of extra eten in huis zijn. En wanneer de afgesproken tijd nadert, kijken we reikhalzend uit naar de komst. Doen we ook zoveel moeite met betrekking tot onze God. Hij is nabij, wij zijn in Hem...

    Lees de volledige dag

"Gods Woord is verreikend en verrijkend"

Het leven van David

Sprekers:
Download
Een reeks studies over het leven van David door Hoite Slagter in het seizoen 2023-2024.

Voor veel mensen zal het eerste wat hen te binnen schiet, wanneer ze iets over David zouden moeten zeggen, de geschiedenis van David en Goliath zijn.
Maar kijken we naar het in de Bijbel uitgebreid beschreven leven van David, dan is er nog veel meer over hem te vertellen.
Zoals zijn wonderlijke zalving. Zijn verhouding tot, niet alleen Goliath, maar ook tot Saul, Bathseba en vooral ook God Zelf. Denk wat dit laatste betreft aan de vele door hem geschreven psalmen die een rijk getuigenis geven van zijn geloofsleven.
Verder is zijn naam onlosmakelijk verbonden aan het koningschap over Israël en lezen we veel over de "troon van David" waarop zijn Opvolger - de Zoon van David - uiteindelijk zal zitten.


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Het leven van David - avond 08 2Samuel 22:50-23:4 donderdag, 11 april 2024
Het leven van David - avond 07 Psalmen 132 donderdag, 14 maart 2024
Het leven van David - avond 06 2Samuel 7 donderdag, 15 februari 2024
Het leven van David - avond 05 Psalmen 52
Psalmen 56
donderdag, 18 januari 2024
Het leven van David - avond 04 1Kronieken 20:1-3 donderdag, 07 december 2023
Het leven van David - avond 03 1Samuel 13-14 donderdag, 09 november 2023
Het leven van David - avond 02 1Samuel 16-18 donderdag, 12 oktober 2023
Het leven van David - avond 01 Efeziërs 1:5-7 donderdag, 14 september 2023