zondag 2 juni 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
zondag 9 juni 10:00 - 11:30 spreker Job Ekhart
  • Dag 147 "Zij vierden het Loofhuttenfeest volgens wat geschreven staat, namelijk een brandoffer van een dag op die dag in het juiste aantal, overeenkomstig de bepaling voor elke afzonderlijke dag" (Ezra 3:4). Kores, de koning van Perzië, laat door de Heere geleid het volk terug keren naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen. Ze herbouwen eerst als één man het altaar op het oude fundament en brengen volgens de wet van Mozes alle offers. Hoewel er verschrikking is van de volken...

    Lees de volledige dag

"yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a GIFT, that's why they call it the present"

De Hebreeënbrief

Sprekers:
Download
Hoewel het er niet met zoveel woorden staat, wordt deze brief over het algemeen gezien als een brief van Paulus. Ook de geadresseerden ontbreken in deze brief. Dat hij echter aan 'Hebreeën' geschreven is, is wel duidelijk gezien de vele verwijzingen naar het Oude Testament. Er wordt vanuit gegaan dat de lezers de geschiedenis van Israël 'van dichtbij' kennen.
In het eerste deel van deze brief gaat het over Christus Die vergeleken wordt met engelen, Mozes, Jozua, Aäron en Melchisedek. In dat alles blijkt Zijn hogere positie. Van het beeld van de hogepriester die eenmaal per jaar in het heilige der heiligen mocht komen, zien we de vervulling in Christus. Verder is de Hebreeënbrief natuurlijk bekend vanwege de 'wolk van geloofsgetuigen' in het elfde hoofdstuk. Al met al een mooie brief om te bestuderen!


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
De Hebreeënbrief - avond 08 Psalmen 110 donderdag, 25 april 2024
De Hebreeënbrief - avond 07 Exodus 29 donderdag, 28 maart 2024
De Hebreeënbrief - avond 06 Psalmen 95 donderdag, 29 februari 2024
De Hebreeënbrief - avond 05 Hebreeën 3:7-4:13 donderdag, 01 februari 2024
De Hebreeënbrief - avond 04 Hebreeën 3:7-4:13 donderdag, 21 december 2023
De Hebreeënbrief - avond 03 Hebreeën 3:1-6 donderdag, 23 november 2023
De Hebreeënbrief - avond 02 Hebreeën 1-2 donderdag, 26 oktober 2023
De Hebreeënbrief - avond 01 Hebreeën donderdag, 28 september 2023