zondag 2 juni 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
zondag 9 juni 10:00 - 11:30 spreker Job Ekhart
  • Dag 147 "Zij vierden het Loofhuttenfeest volgens wat geschreven staat, namelijk een brandoffer van een dag op die dag in het juiste aantal, overeenkomstig de bepaling voor elke afzonderlijke dag" (Ezra 3:4). Kores, de koning van Perzië, laat door de Heere geleid het volk terug keren naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen. Ze herbouwen eerst als één man het altaar op het oude fundament en brengen volgens de wet van Mozes alle offers. Hoewel er verschrikking is van de volken...

    Lees de volledige dag

"Een glimlach is de kortste afstand tussen twee mensen"

Spreek onder elkaar met Psalmen...

Download
Bijbelstudieseizoen 2024-2025 met Hoite Slagter

De Psalmen worden in de Bijbel ook wel omschreven als "de psalmen van Israël" (2 Sam. 23:1). David heeft de meeste geschreven en hij zegt aan het einde van zijn leven: "De Geest van de HEERE heeft door mij gesproken, en Zijn Woord is op mijn tong" (2 Sam. 23:2).
We gaan dit seizoen op zoek naar het getuigenis van de 'Zoon van David' in de Psalmen. Er verwijst in de Psalmen zoveel naar Hem, dat we daar niet veel moeite voor hoeven te doen.

Voor de gelovige van vandaag zijn de Psalmen van enorm grote waarde voor zijn / haar geestelijke leven. Paulus schrijft: "Laat het Woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart" (Kol. 3:16).

Met deze woorden sluit hij aan op het geestelijke aspect van de Psalmen voor de gelovige van nu. Geschreven door gelovigen van destijds bemoedigen zij de gelovige van nu met woorden van bemoediging en toewijding, van Gods zorg en grootheid. Ze sterken ons in het vertrouwen op God. En ondertussen zien we het machtige getuigenis van Christus!
Informatie Sorry, er zijn geen Preken gevonden