zondag 1 oktober 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 8 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
"We baseren ons leven allemaal op zowel gezond verstand als geloof. - Timothy Keller"

Koninkrijk

Sprekers:
Download
De mp3 bestanden van de bijbelstudies over het koninkrijk van God op aarde in het seizoen 1995 - 1996 door Hoite Slagter