zondag 25 februari 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
  • Dag 54 "En op de dag van uw blijdschap, op uw feestdagen en aan het begin van uw maanden moet u ook op de trompetten blazen, bij uw brandoffers en bij uw dankoffers. Ze dienen u tot gedachtenis voor het aangezicht van uw God. Ik ben de HEERE, uw God" (Num. 10:10). Mozes moest twee zilveren trompetten maken. "Ze dienen u tot het samenroepen van de gemeenschap en tot het opbreken van de kampen" (Num. 10:2b). De priesters moesten erop blazen en er waren verschillende signalen,...

    Lees de volledige dag

"yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a GIFT, that's why they call it the present"

Prediker II

Sprekers:
Download
Mp3 bestanden van bijbelstudie-avonden over het bijbelboek Prediker in het seizoen 1997-1998 door broeder Peter Slagter.


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Het boek Prediker - studie 7 Prediker 12:8-12:14 dinsdag, 28 april 1998
Het boek Prediker - studie 6 Prediker 11:1-11:6 dinsdag, 31 maart 1998
Het boek Prediker - studie 5 Prediker 9:11-9:18 dinsdag, 03 maart 1998
Het boek Prediker - studie 4 Prediker 8:10-8:17 dinsdag, 03 februari 1998
Het boek Prediker - studie 3 Prediker 1:10-1:10
Efeziërs 3:8-3:10
dinsdag, 25 november 1997
Het boek Prediker - studie 2 Efeziërs 3:10-3:11
Er is geen specifiek gedeelte uit het boek als Schriftgedeelte aan te geven.
dinsdag, 28 oktober 1997
Het boek Prediker - studie 1 Prediker 1:1-1:11 dinsdag, 30 september 1997