Geduld verlies je het makkelijkste als je het niet bezit

Datum:
Hits:
34
Toelichting:
De gezongen liederen:

Opwekking 155 Hij is de Almachtige
Opwekking  27 Leid mij Heer o machtig Heiland
Opwekking 488 Heer ik kom tot U
Opwekking 640 Mijn hulp is van U Heer
Opwekking 281Als een hert dat verlangt naar water
Opwekking 580 Ik ben zo dankbaar
Opwekking 792 Een eeuwig halleluja tot Uw eer
Opwekking 614 Uw genade is mij genoeg
Opwekking 354 Glorie aan God
Loading Player...