Wie de ander schopt, heeft maar een been om op te staan
  • 18 04
    samenkomst met Frans Voskamp 10:00 tot 11:30
  • 25 04
    samenkomst met Cees Terpstra 10:00 tot 11:30

Blij met de preken en studies?

Ondersteun ons met een (kleine) bijdrage.

Via de QR code of via deze link.
Mijn bijdrage in de onkosten


Loading Player...

De 'gezongen' liederen:

Opwekking 70 Heer onze God hoe heerlijk is Uw naam
Opwekking 116 Jezus naam boven alle naam
Opwekking  271 Want U bent machtig Koning en God
Opwekking  289 U hebt de overwinning behaalt
Opwekking 840 Heer ik wacht op U
Psalm 42
Opwekking 818 Op die dag
Opwekking Een eeuwig Halleluja

Hans vermeulen - hoe groot zijt Gij
  • Inleiding tot het boek Lukas

    uit: AMEN 51, pagina 39 Hoite B. Slagter In deze artikelenserie wordt een aantal inleidende opmerkingen met betrekking tot de zevenentwintig boeken van het Nieuwe Testament gegeven. Met de bedoeling de bijbellezer aan de hand van deze opmerkingen te helpen om meer zicht te krijgen op de bedoeling die de Heilige Geest met de verschillende boeken en brieven van het Nieuwe Testament heeft. Algemeen Het...