Geluk gaat niet over hoeveel we hebben, maar over hoeveel we ervan genieten.
Charles Spurgeon

Loading Player...

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 24/01/2021
  • Zacharia's nachtgezichten (04)

    De nachtgezichten van Zacharia (4) uit: AMEN 44, pagina 35 Sebastiaan de Graaf De nachtgezichten van Zacharia hebben vooral betrekking op Gods handelen met Juda en Israël in de tijd voorafgaand aan Christus’ wederkomst. De HERE was toornig geweest op Zijn volk, maar als zij zich zouden bekeren, zou Hij tot hen wederkeren. Er wachtte Juda en Israël dan een heilrijke toekomst. Het vijfde gezicht: de...