zondag 1 oktober 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 8 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
"Als je kunt lachen om jezelf, heb je eindeloos veel lol"


 De gezongen liederen:

Opwekking 407 - O Heer mijn God
Opwekking 790 - God is mijn Herder
Groen 91 - Zie ik sterren aan de hemel staan
Johannes de Heer 801 -O heilig Lam van God
City-Alight - yet not I but Christ in me
Opwekking 428 - Genade zo oneindig groot
Opwekking 847 - Onze schuilplaats
Sela 4 - Een toekomst vol van hoop
Opwekking 580 - Ik ben zo dankbaar

Glorieklokken 457 - staand op de beloften van mijn Heer en God