zondag 1 oktober 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 8 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
"Bekritiseer de Bijbel niet, maar laat de Bijbel jou bekritiseren - Richard Wurmbrand, grondlegger SDOK"


De gezongen liederen:

Opwekking 226 - Ik wil zingen van mijn Heiland
Opwekking 430 - Heer ik prijs Uw grote naam
Opwekking 182 - O Heer, U bent mijn God
Opwekking 434 - Tot Zijn eer en heerlijkheid
Opwekking 355 - U, die mij geschapen hebt
Opwekking 354 - Glorie aan God
Opwekking 689 - Spreek o Heer, door Uw heilig woord.

Opwekking 687 - Heer wijs mij Uw weg