Loading Player...

De gezongen liederen:

Opwekking 44 - Geprezen zij de Heer (Die eeuwig leeft)
Casting Crowns - nobody
Opwekking 18 - Zijn goedheid en genade
Opwekking 34 - Hiney ma tov ooma nayim
Opwekking 638 - Prijs Adonai
Sela 1 - Wees stil voor het aangezicht van God
Johannes de Heer 305 - Heere Jezus om Uw Woord

Opwekking 770- Ik zal er zijn
  • Zonder - buiten... om

    Thans onderzoeken we de twee Griekse woorden: "aneu" en "chooris". Alle teksten, waar deze voorkomen, zijn hier opgegeven met de vertaling van de Staten-Bijbel 1. Aneu (zonder) Mattheus 10:29 "Niet één van deze (musjes) zal op de aarde vallen zonder uwen Vader" 1 Petrus 3:1 "Zij... zonder woord, mogen gewonnen worden" 1 Petrus. 4:9 "Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren" 2...