Loading Player...

De gezongen liederen:

Opwekking 156 - Ik wil zingen van mijn Heer
Opwekking 140 - Hemelse vader wat een liefde bent U
Opwekking 331 - Breng dank aan de eeuwige
Opwekking 428 - Genade, zo oneindig groot
Opwekking 509 - Zo lief had God de vader ons
Glorieklokken 498 - Dierbare Heiland mijn verlosser
Opwekking 580 - Ik ben zo dankbaar Heer
Opwekking 688 - Genade zo groot

Opwekking 790 - God is mijn Herder
  • Heerst Christus nu reeds over doden?

    We geven hier een voorbeeld hoe men met de concordantie (en een Griekse spraakleer) soms de moeilijkste taalkundige vraagstukken kan oplossen. Op sommige punten zijn de taalkundigen het namelijk verre van eens ten opzichte van de spraakleer van het Grieks der Schriften. Dat is b.v. het geval met de 1e en 2e Aoristus (1). Neem b.v.: Romeinen 14:9 "Want daartoe is Christus ook gestorven en...