zondag 25 februari 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
  • Dag 54 "En op de dag van uw blijdschap, op uw feestdagen en aan het begin van uw maanden moet u ook op de trompetten blazen, bij uw brandoffers en bij uw dankoffers. Ze dienen u tot gedachtenis voor het aangezicht van uw God. Ik ben de HEERE, uw God" (Num. 10:10). Mozes moest twee zilveren trompetten maken. "Ze dienen u tot het samenroepen van de gemeenschap en tot het opbreken van de kampen" (Num. 10:2b). De priesters moesten erop blazen en er waren verschillende signalen,...

    Lees de volledige dag

"Leven zonder denken is verspilde energie"


De gezongen liederen:

Opwekking 640 - Mijn hulp is van U Heer
Opwekking 627 - Jezus licht in de duisternis
Opwekking 461 - Mijn Jezus mijn redder.
Opwekking 521 - U zorgt voor heel Uw schepping
Opwekking 616 - U houdt mij dicht bij U
Opwekking 729 - Hij is er bij
Opwekking 849 - Goedheid van God
Opwekking 580 - Ik ben zo dankbaar Heer

Opwekking 615 Waardig is het Lam, dank U voor het kruis