zondag 2 juni 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
zondag 9 juni 10:00 - 11:30 spreker Job Ekhart
  • Dag 147 "Zij vierden het Loofhuttenfeest volgens wat geschreven staat, namelijk een brandoffer van een dag op die dag in het juiste aantal, overeenkomstig de bepaling voor elke afzonderlijke dag" (Ezra 3:4). Kores, de koning van Perzië, laat door de Heere geleid het volk terug keren naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen. Ze herbouwen eerst als één man het altaar op het oude fundament en brengen volgens de wet van Mozes alle offers. Hoewel er verschrikking is van de volken...

    Lees de volledige dag

"Geluk gaat niet over hoeveel we hebben, maar over hoeveel we ervan genieten. - Charles Spurgeon"


opwekking 640 Mijn hulp is van U Heer
opwekking 847 Onze schuilplaats is God
opwekking 638 Prijs Adonai
opwekking 729 Soms brengt God de storm tot stilte
opwekking 518 Heer U bent altijd bij mij
opwekking 849 Goedheid van God
opwekking 580 Ik ben zo dankbaar Heer
opwekking 176 U bent mijn schuilplaats, Heer