zondag 2 juni 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
zondag 9 juni 10:00 - 11:30 spreker Job Ekhart
  • Dag 147 "Zij vierden het Loofhuttenfeest volgens wat geschreven staat, namelijk een brandoffer van een dag op die dag in het juiste aantal, overeenkomstig de bepaling voor elke afzonderlijke dag" (Ezra 3:4). Kores, de koning van Perzië, laat door de Heere geleid het volk terug keren naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen. Ze herbouwen eerst als één man het altaar op het oude fundament en brengen volgens de wet van Mozes alle offers. Hoewel er verschrikking is van de volken...

    Lees de volledige dag

"Vaak werd een goede raad beter gegeven in de vorm van een kwinkslag dan van een ernstige onderrichting"


Opwekking 733 10000 redenen tot dankbaarheid
Joh de Heer 885 Dank U voor deze mooie morgen.
Opwekking 032 Dit is de dag
Opwekking 654 De vreugde van U is mijn kracht
Opwekking 630 Vader U bent goed
Kaleo 038 lees je Bijbel bid elke dag
Opwekking 429 God wijst mij een weg
Opwekking 411 Geprezen zij de Here
Kaleo 091 Zie ik sterren aan de hemel staan.
Opwekking 818 Op die dag